gencat
RSS
Àmbit Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Portada • Ciutadania • Oferta Assistencial • Direccions Clíniques

Direccions Clíniques

  • Direcció Clínica Territorial de Cronicitat i Hospitalització a Domicili:
    Dra. Ana Vena Martinez
    Sra. Àngels Costa Menen
  • Direcció Clínica Territorial de Laboratori:
    Dra. Mercè Ibarz Escuer

©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal