gencat
RSS
Àmbit Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Portada • Ciutadania • Oferta Assistencial • Serveis i Unitats

Neurologia

Tornar al llistat de Serveis
Video del servei

Equip

Cap de servei

Dr. Francesc Purroy Garcia

Cap de secció

Dr. Luis Brieva Ruiz

Facultatius especialistes Neurologia

Dra. Cristina Gonzalez Mingot

Dr. Gerard Josep Mauri Capdevila

Dr. Alejandro Quilez Martínez

Dr. Jordi Sanahuja Montesinos

Dr. Daniel Vazquez Justes

Dra. Laura Quibus Requena

Dr. Agustin Sancho Saldaña

Dr. Yhovany Gallego Sánchez

Dr. Emilio Ruiz Fernández

Dr. Eduardo San Pedro Murillo

Dra. Mª Pilar Gil Villar

Dra. Miriam Paul Arias

Dr. Ignacio Saldaña Inda

Metges Residents

Dra. Mariona Baraldes Rovira

Dra. Anna Isabel García Díaz

Dr. Albert Freixa Cruz

Dra. Laura Perez Girona

Cartera de Serveis

Proves diagnòstiques Consultes Externes Proves Complementàries
Eco-Doppler Planta baixa Hospital de Dia Neurologia
   Mesura del grossor íntima-mitja    1. Consulta Externa General   Eco-Doppler de TSA
   Valoració d'ateromatosi i/o estenosi de TSA i TC    2. Consulta d'Esclerosi Múltiple   Eco-Doppler TC
   Determinació de shunt dret – esquerre    3. Consulta de Demències   Estudis Neurofisiològics: EMG
   Determinació de microembòlies-Hits    4. Consulta de Malaltia Vascular Cerebral   Estudis Neuropsicològics
   Reserva hemodinàmica cerebral    5. Consulta d'Epilèpsia Neurofisiologia
Punció lumbar    6. Consulta de Toxina Botulínica   EMG
Test de tensilon    7. Consulta de Sistema Nerviós Perifèric   Neurografia
Test d'apomorfina    8. Consulta de Neuropsicologia   Potencials evocats
Test de deambulació    9. Consulta d'Infermeria   Estimulació repetitiva
  Jitter

Codi Ictus Hospital de Dia de Neurologia
Tractament fibrinolític e.v. de l'ictus hiperagut/possibilitat de derivació per a neurointervencionisme Administració de tractament e.v.: inmunomoduladors e inmunosupresors
Extraccio de sang: control fámacs, assajos clínics
Col.laboració en la realització d´exploracions complementàries: punció lumbar, Doppler i aplicació de toxina botulínica
Determinació de mesures per a assaigs clínics
Cures
Educació sanitària

Activitat Assistencial

Aquestes dades corresponen a l'any 2021


Hospitalització
% ingressos urgents  90,9%
Altes hospitalització  709
Estada mitjana  9,50
Consulta Externa
Primeres visites  3.203
Visites successives  7.044
Total Visites  10.247
 
Interconsulta d'hospitalització  282
Interconsulta a urgències  897
Hospital de Dia
Sessions   1.346
Altra Activitat
PROVES  
ECG - Holter 24 hores  1
ECG - Holter 30 dies  2
ECG - Holter 7 dies  40
ECG - Holter d'events  117
Electrocardiograma  93
Estudi shunt  49
PE somatosensorial  1
Punció lumbar  69
Retirada - Holter d'events  117
Retirada ECG - Holter 7 dies  58
Retirada ECG-Holter 24 hores  1
Retirada ECG-Holter 30 dies  4
 
RADIOLOG.  
Doppler artèria temporal  26
Doppler transcraneal  899
Ecografia doppler troncs supraaòrtics  718
 
ALTRES VISITES  
Avaluació Comité  6
Coordinació telefònica  4
Elaboració informe  20
Primera visita d'infermeria  28
Segona opinió  3
Visita per cura d'infermeria  15
Visita successiva d'infermeria  2482
 
TELEMEDICINA  
Consulta a distància sense pacient  300
Consulta telefònica de/a pacient  1656
Primera visita a distància sense pacient  21
Primera visita telefònica  8
Primera visita telemàtica  3
Primera visita videoconsulta  1
Valoració de proves d'altres centres  2
Visita a distància amb pacient  15
Visita successiva a distància sense pacient  41
Visita successiva telefònica  286
 
ACTIVITAT INFERMERIA  
Circuits  2
Control de paràmetres i monitorització  504
Cura de ferides i altres lesions  1239
Cures de benestar  1423
Cures de catèters  1626
Cures de comunicació i interacció  8
Cures de mobilització  370
Cures de seguretat  699
Cures d'eliminació, sondes i drenatges  2
Cures d'higiene i Prevenció Infecció  19
Cures d'oxigenació  1
Educació Sanitària  282
Medicació  241
Obtenció de mostres  1458
Procediments Diagnòstics i Terapèutics  35
 
TRACTAMENTS  
Cura / Manteniment Bomba d' infusió  409
Infiltració toxina botulínica  384

Activitat Docent

Activitat docent del Servei: PDF

Cronograma Rotacions: PDF

Protocol de supervisió del Resident: PDF

Activitat de Recerca

Activitat de recerca del Servei: PDF

Pujar

©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal