gencat
RSS
Àmbit Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Portada • Ciutadania • Oferta Assistencial • Serveis i Unitats

Cirurgia General i Aparell Digestiu

Tornar al llistat de ServeisVideos del servei

Equip

Director clínic territorial procés quirúrgic

Dr. Jorge Juan Olsina Kissler

Caps de secció

Dr. Alfredo Escartín Arias

Dr. José Enrique Sierra Grañón

Dr. Jordi Melé Olivé

Dr. Rafael Villalobos Mori

Facultatius especialistes

Dra. Mª Cruz De la Fuente Juarez

Dra. María Rufas Acín

Dra. Maite Santamaría Gomez

Dr. Jordi Escoll Rufino

Dr. Fernando Herrerías González

Dra. Mª Carmen Mías Carballal

Dra. Yolanda Maestre Gonzalez

Dra. Nuria Mestres Petit

Dra. Cristina Gas Ruiz

Dra. Marta Lourdes González Duaigües

Dr. Jaume Tur Martinez

Dr. David Ambrona Zafra

Dr. Jimy Harold Jara Quezada

Dr. Fulthon Frank Vela Polanco

Dra. Silvia Pérez Farre

Dra. Ana Isabel Pinillos Somalo

Dra. Mireia Merichal Resina

Dr. Alberto González Barranquero

Dr. Pablo Muriel Álvarez

Dr. Jaume Ortega Alcaide

Metges residents

Dr. Ferney David Gómez Baez

Dr. Guillermo Lopez Soler

Dr. Eric Gutierrez Pérez

Dra. Laia Codina Corrons

Dr. Eduardo Sisó Soler

Dr. Lluis Garcia Gonzalez

Dra. Mar Salazar Raich

Dr. Aitor Garcia-Zamalloa Aguirre

Dra. Mónica Leon De Souza

Cartera de Serveis

Cirurgia
D'Esòfag Gastroduodenal Intestí Prim Obesitat Còlon
Traumatismes Traumatismes Traumatismes By-pass gàstric Traumatismes
Tumors benignes i malignes Úlceres duodenals Complicacions de les malalties inflamatòries Gastroplàstia tubular Apendicitis
Acalàsia Ulceres gàstriques Tumors benignes i malignes Scopinaro Tumors benignes i malignes
Hèrnia de hiatus Perforacions gastroduodenals Angiodisplàsies Switch duodenal Vòlvuls
Esòfag de Barret Hemorràgies per gastritis, úlceres, varius gastroesofàgiques Divertícul de Meckel Diverticulitis
Estenosis peòtiques Càncer i altres tumors d'estómac i duodè Adherències postoperatòries Prolapses
Perforacions Mallory-Weiss Cossos estranys Invaginació de l'adult Prolapses
Tumors periampulars Cossos estranys Colitis ulcerosa
By-pass gàstric en obsesitat Obstruccions de diversa etiologia Colitis isquèmica
Vòlvuls Cossos estranys
Hèrnies internes Angiodisplàsies
Laparoscòpia Malaltia inflamatòria intestinal
Laparoscòpia colorectal

Altes glàndules suprarenals Anus i Regió Perianal Fetge Pàncrees Melsa
Adrenalectomia oberta i laparòscopia Abscessos Tumors benignes Tumors benignes i malignes de pàncrees endocrí i exocrí Quists
Fístules Tumors malignes primitius i metastàsics Pancreatitis aguda i crònica Traumatismes
Hemorroides Abscessos sèptics i parasitaris Traumatismes Tumors
Estenosis Quists parasitaris i no parasitaris Quists i pseudoquists
Traumatismes

Tiroides Paratiroides Paret Ambulatòria
Goll eutiroidí Hiperparatiroidisme primari Hèrnies inguinals /crurals Hèrnies
Goll hiperfuncional Hiperparatiroidisme secundari Hèrnia Spiegel Patologies perianals
Tumors malignes Tumors Eventraccions Cirurgies parts toves superficials
Goll endotoràcic Traumatismes
Tumors

Activitat Assistencial

Aquestes dades corresponen a l'any 2021


Hospitalització
% ingressos urgents  60,1%
Altes hospitalització  2.328
Altes CMA  76
Estada mitjana  5,95
Consulta Externa
Primeres visites  4.470
Visites successives  6.264
Total Visites  10.734
 
Interconsulta d'hospitalització  102
Interconsulta a urgències  3
Hospital de Dia
Sessions    10
Quiròfans
Programades amb ingrés  714
Urgents  920
CMA  73
ambulatòries  4
Intervencions totals  1.711
Altra Activitat
ALTRES VISITES  
Avaluació Comité  432
Coordinació telefònica  6
Primera visita d'infermeria  153
Segona opinió  4
Visita per cura d'infermeria  478
Visita successiva d'infermeria  1345
 
TELEMEDICINA  
Consulta a distància sense pacient  9
Consulta telefònica de/a pacient  101
Primera visita telefònica  13
Primera visita telemàtica  1
Telemedicina  3
Visita a distància amb pacient  3
Visita successiva a distància sense pacient  86
Visita successiva telefònica  16
Visita successiva telemàtica  1
 
ACTIVITAT INFERMERIA  
Control de paràmetres i monitorització  2
Cura de ferides i altres lesions  16
Cures d'alimentació i Nutrició  1
Cures de comunicació i interacció  4
Educació Sanitària  29
 
 
TRACTAMENTS  
Infiltració toxina botulínica  1

Activitat Docent

Cronograma Rotacions: PDF

Activitat de Recerca

Documentació

Protocols de supervisió: PDF

Pujar

©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal