gencat
RSS
Àmbit Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Portada • Ciutadania • Oferta Assistencial • Serveis i Unitats

Obstetrícia i Ginecologia

Tornar al llistat de ServeisVideo del servei

Equip

Direcció Clínica

Dra. Marta Simó Gonzalez

Caps de secció

Dra. M.José Pelegay Escartín

Dra. Ana Calvo Redol

Facultatius especialistes

Dr. Josep Aixalà Geloch

Dra. Amàlia Gonzalez Jiménez

Dr. Emilio Maestre Mir

Dr. Ricard Rosell Polo

Dra. Laura Melé Olivé

Dra. Maite Antorn Santacana

Dra. Sandra Borderia Rabassa

Dra. Laia Jareño Vicens

Dra. Ivanna Llordella Sarmiento

Dra. Montserrat Macia Badia

Dra. Elvira Mestres Betbese

Dra. Berta Montero Lago

Dra. M. Alba Prim Latorre

Dra. Ariadna Torrecillas Pujol

Dra. Yasmina Pulido Terrado

Dra. Laura Arbonés Cid

Dra. Yolanda Andrés Muñoz

Dra. Anabel Gascón Chopo

Dr. Marcel·lí Huguet Samper

Dra. Núria Muñiz López

Dra. Olga Palà Tristany

Dra. Marisol Rames Clota

Dra. Ana Rosa Pérez Aguado

Dra. Raquel Berlada Clemente

Dra. Isabel Fernández Gracia

Dra. Mireia Martínez Sancho

Dr. Oscar Sánchez Castelo

Dra. Dolors Borniquel Agulló

Dra. Nieves Redondo Lopez

Metges residents

Dra. Lourdes Sala Climent

Dra. Claudia Amés Trigó

Dra. Irene Alexandra Manero Hernando

Dra. Cristina Puigbò Pons

Dr. Vicenç Font Zabalia

Dra. Eva Garcia Torres

Dra. Aitana Patricia Mellado Perez

Dra. Marina Casillas Fernández

Dra. Ana Hernández Gamazo

Dra. Nuria Lafuente López

Dra. Alba Noguera Solà

Dra. Anna Ribaudi Compte

Dra. Ariadna Sauret Gonzalez

Dra. Claudia Alcantara Perez

Dra. Núria Esteve Vila

Dra. Valeria Alejandra Tello Diaz

Cartera de Serveis

Intervencions Quirúrgiques
Sala de parts i quiròfan obstètric Quiròfan ginecològic diari
Sala de dilatació de 8 boxes individuals i monitoratge intrapart extern i invasiu Cirurgia endoscòpica bàsica: laparoscòpia tumors ovari, ressectoscòpia etc
Assistència a parts eutòcics i distòcics Cirurgia abdominal clàssica: Histerectomia abdominal
Reanimació postpart immediat 24 hores/dia. Dotació anestèsica continua: epidural-reanimació Cirurgia vaginal: Histerectomia vaginal, Plàsties vaginals, tècniques Correcció incontinència urinària i col·locació de pròtesis-malles, Bartholinitis, Cerclatges cervicals
Cirurgia oncològica: Histerectomia radical (Wertleim-Melgs), cirurgia del càncer d'ovari, Mastectomia, Tumorectomia / quadrantectomia de mama, linfadenectomia axil·lar, Vulvectomia radical
Cirurgia endoscòpica avançada:Histerectomia total per laparoscòpia, Histerectomia radical laparoscòpica, linfadenectomia laparoscòpica, Histerectomia vaginal per laparoscòpia, suspensió amb malles etc
Consultes Externes i Proves complementàries
Proves diagnòstiques Histeroscòpia ambulatòria Unitat de diagnòstic prenatal Unitat de Fisiopatologia fetal
Citologia Consulta externa: polipectomia endometrial, extracció de DIUs Amninocentesi i biòpsia corial transcervical i transabdominal Monitoratge prenatal
Colposcòpia Col·locació de dispositius intratubàrics per histeroscòpia ambulatòria (esterilització definitiva) Mètode ESSURE Ecografia morfològica i ecocardiografia fetal Ammioscòpia
Biòpsies de vulva - cèrvix - mama- Biòpsia endometrial per aspiració Ecografia abdominal, transvaginal i Doppler color
Ecografia ginecològica, transvaginal i doppler color
ASSIR
Activitat que ofereix
  • Atenció i control de l’embaràs de risc baix i mitjà (llevadora i obstetra)
  • Consulta de seguiment d’infermeria de l’ASSIR
  • Consulta de ginecologia de l’Atenció Primària
  • Consulta de Planificació familiar – Anticoncepció
  • Consulta de patologia cervical
  • Consulta d’infeccions de transmissió sexual (llevadora - ginecòleg)

Activitat Assistencial

Aquestes dades corresponen a l'any 2021

GINECOLOGIA
Hospitalització
% ingressos urgents  26,5%
Altes hospitalització  392
Altes CMA  732
Estada mitjana  2,81
Consulta Externa
Primeres visites  5.914
Visites successives  10.253
Visites totals  16.167
 
Interconsulta d'hospitalització  56
Interconsulta a urgències  3
Hospital de Dia
Sessions  14
Quiròfans
Programades amb ingrés  218
Urgents  83
CMA  138
ambulatòries  
Intervencions totals  439
OBSTETRÍCIA
Hospitalització
% ingressos urgents  75,0%
Altes hospitalització  2.528
Altes CMA  39
Estada mitjana  3,62
Consulta Externa
Primeres visites  2.373
Visites successives  6.243
Visites totals  8.616
 
Interconsulta d'hospitalització  3
Quiròfans
Programades amb ingrés  182
Urgents  382
CMA  27
ambulatòries  
Intervencions totals  591
Altra Activitat
PARTS  
Núm total parts  2.216
Núm. cessaries  451
 
ALTRA ACTIVITAT CONSULTES I GABINETS  
Ecografies obstètriques:  
Ec. Obs. (primer trimestre)  3.772
Ec. Obs. (primer trimestre)- Bessons  18
Ec. Obs. 1er trimestre (Assesorament aneuploidies)  69
Ec. Obs. 1er.trimestre-Trigèmins  1
Ecografia obstètrica 2n trimestre (morfològica )  2.866
Ec. Obs.2n trimestre (morfològica) -Bessons  39
Ec. Ob. 2n trimestre (No morfològica)  558
Ec. Obs. 3r trimestre  5.308
Ec. Obs. 3r trimestre-Bessons  134
Ec. Obs. d'assesorament fetal d'alta complexitat  112
Ec. Obs. de seguiment d'alta complexitat  588
 
Ecografia cardíaca fetal  19
Ecografia doppler fetal  1
Doppler obstètric abdominal  305
Doppler obstètric vaginal  11
Doppler fetal  1.319
Doppler abdominal  1
 
Ecografia d'abdomen complert  10
Ecografía ginecològica abdominal (pelviana)  54
Ecografia transvaginal  6.794
Ecohisterograma  3
 
ALTRES PROVES  
Biopsia de vulva  2
Biòpsia del coll uterí  2
Citologia ginecològica  7
Colposcòpia  1.111
Doppler ginecològic abdominal /suprapúbic  1
Histerosonografia  172
Registre freqüència cardíaca fetal  6.100
Test d' embaràs de diagnòstic immediat  1
Urodinàmia basica - manometria urinària  150
Vulvoscòpia  24
 
 
PROCED IQ  
Amniocentesi precoç  46
Amniocentesi tardana  26
Biòpsia corial  34
Biopsia de matriu (pòlip uterí, endometri)  66
Drenatge abdominal percutani. Paracentesi  2
Extracció de dispositiu contraceptiu intrauterí  174
Histeroscòpia  686
Inserció de dispositiu contraceptiu intrauterí  495
IQ menor consulta externa  53
Polipectomia cervical  3
Versió externa per facilitar l'expulsiu  61
 
ALTRES VISITES  
Altres entrevistes i avaluacions  33
Atenció a Urgències  3.611
Avaluació Comité  593
Coordinació telefònica  5
Primera visita d'infermeria  741
Segona opinió  3
Visita interna de seguiment  7.680
Visita per cura d'infermeria  4
Visita successiva d’infermeria telefònica  15
Visita successiva d'infermeria  359
 
TELEMEDICINA  
Consulta a distància sense pacient  7.881
Consulta telefònica de/a pacient  271
Primera visita a distància sense pacient  3
Primera visita telefònica  23
Primera visita telemàtica  24
Visita a distància amb pacient  9
Visita successiva a distància sense pacient  5
Visita successiva telefònica  391
Visita successiva telemàtica  9
 
ACTIVITAT INFERMERIA  
Circuits  218
Control de paràmetres i monitorització  32
Cures de benestar  1
Cures de comunicació i interacció  52
Cures d'eliminació, sondes i drenatges  152
Educació Sanitària  83
Obtenció de mostres  8
Procediments Diagnòstics i Terapèutics  2
 
TRACTAMENTS  
Inserció de pessari vaginal  222
Extracció de pessari vaginal  190

Activitat Docent

Activitat docent del Servei: PDF

Cronograma Rotacions, Llevadores: PDF

Activitat de Recerca

Activitat de recerca del Servei: PDF

Documentació

Pla de naixement: PDF - Plan de nacimiento: PDF - Pla de naixement (anglès): PDF

Protocols de supervisió: PDF

Pujar

©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal