gencat
RSS
Àmbit Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Portada • Ciutadania • Contacteu

Contacteu amb Hospital Universitari Arnau de Vilanova

Utilitzeu el següent formulari per enviar la vostra consulta. No deixeu d’indicar les vostres dades de contacte com el nom, adreça de correu electrònic i telèfon.

Per completar la consulta haureu d’emplenar el motiu i la descripció d’aquesta.

Opcionalment, podeu indicar si contacteu per part d'alguna empresa. En cas contrari deixeu el camp sense emplenar.

Si voleu contactar amb Atenció Primària aneu a Contactar amb Atenció Primària

Contacta per correu
amb Hospital Universitari Arnau de Vilanova


Si

Informació bàsica de la protecció de dades
Identificació del tractament: "Trameses d'informació i inscripcions de l’Institut Català de la Salut"
Responsable del tractament: Direcció Gerència. Institut Català de la Salut. Gran Via de les Corts Catalanes, 587, 08007 Barcelona. 
Finalitat: gestionar la relació institucional de l’Institut Català de la Salut derivada de la tramesa d’informació i publicacions, convocatòries d’actes i altres activitats, col·laboracions i ponències, subscripcions, i altres tipus de comunicacions derivades d’actuacions pròpies de l’ICS. 
Legitimació: consentiment de la persona interessada. La persona interessada pot retirar el consentiment en qualsevol moment. 
Destinataris: es preveuen comunicacions de dades als departaments de la Generalitat i entitats vinculades que en depenen, d'acord amb les seves competències, per a la gestió dels diferents serveis públics i a institucions i organismes de caràcter oficial i a administracions públiques. Les dades també es comunicaran als encarregats de tractament que actuïn per compte del responsable del tractament. 
Drets de les persones interessades: podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament, dret a l’oblit, dret a la portabilitat de les dades i sol·licitud de limitació, presentant un escrit adreçat a la Direcció Gerència (Institut Català de la Salut. Gran Via de les Corts Catalanes, 587, 08007 Barcelona) o mitjançant la petició genèrica disponible a la pàgina web de l’Institut Català de la Salut. Heu d’indicar clarament a la vostra sol·licitud quin o quins drets exerciu. 
Informació addicional: si voleu ampliar aquesta informació podeu consultar la informació addicional del tractament. Informació addicional: si voleu ampliar aquesta informació podeu consultar la informació addicional del tractament.

©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal