gencat
RSS
Àmbit Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Portada • Ciutadania • Oferta Assistencial • Serveis i Unitats

Unitat Infeccions Nosocomials

Tornar al llistat de ServeisEquip

Cap de Secció

Dr. Alfredo Jover Sáenz

Facultatius especialistes

Dra. Maria Fernanda Ramírez Hidalgo

Cartera de Serveis

Prevenció Control Tractaments Col·laboració
Suport i col·laboració en el desenvolupament de protocols per a la prevenció i tractament de la IN Quantificació taxes d’infecció en cirurgia electiva de colon Assessoria de maneig de la infecció nosocomial i instauració d’inici o canvi de tractaments relacionats amb la infecció nosocomial Assessoria sobre problemes d’infecció Nosocomial en diferents nivells assistencials de tota la província: Hospitals d’aguts, sociosanitaris, atenció domiciliària...
Implementació dels protocols de prevenció Quantificació taxes d’infecció en cirurgia electiva de recta Assessoria i maneig de microorganismes específics
Control sobre el grau de compliment dels protocols Quantificació taxes d’infecció en colecistectomia electiva
Identificació dels microorganismes multiresistents i aplicació dels protocols d’aïllaments Quantificació taxes d’infecció en cesàries
Participació en les diferents comissions d’obres per minimitzar els riscos ambientals i la repercussió als pacients ingressats Quantificació taxes d’infecció en intervencions de mama
Detecció i control de brots epidèmics Quantificació taxes d’infecció nosocomial d’interès puntual
Optimització de la política antibiòtica Quantificació taxes d’infecció en cirurgia protètica de genoll i maluc
Aplicació dels protocols institucionals de control i prevenció de la IN Quantificació taxes de microorganismes multirresistents
Aïllament de microorganismes multiresistents Quantificació taxes consum de antibiòtics
Detecció i quantificació de bacterièmies associades a nutrició parenteral total
Detecció i quantificació de bacterièmies nosocomials
Detecció i quantificació de pneumònia associada a ventilació mecànica invasiva (UCI)
Detecció i quantificació de bacterièmia primària i associada a catèter venós central UCI)
Detecció i quantificació de bacterièmia secundaria (UCI)
Detecció i quantificació d’infecció urinària associada a sonda (UCI)
Detecció i quantificació diària dels principals microorganismes multiresistents
Controls ambientals periòdics en zones d’alt risc
Participació en la quantificació de prevalença i incidència d’Infecció Nosocomial dels principals estudis europeus, catalans i espanyols (ENVIN-UCI, EPINE, VINCAT)

Activitat Assistencial

Aquestes dades corresponen a l'any 2021

Consulta Externa
Primeres visites  14
Visites successives  4
Total Visites  18
   
Interconsulta d"hospitalització  438
Interconsulta hospitalització a domicili  9
Altra Activitat
ALTRES VISITES  
Actuacions en bacterièmies per catèters, drenatges, sondes  9.313
Control multirresistents (MMR), aïllaments i mostres ambientals  4.133
PROA Hospital-Revisió diària i assesoria d"antibiòtics pautats  15.196
PROA Primària-Identificació MMR i assesoria d"antibiòtics  32
Vigilància epidemiològica infecció (VINCat)  3.612
 
TELEMEDICINA  
Consulta telefònica de/a pacient  1
Consulta a distància sense pacient  38
Pujar

©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal