gencat
RSS
Àmbit Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Portada • Àrea Professionals • Treballa amb nosaltres

Borsa de treball

A la Borsa de Treball de l’ICS s'hi han d'inscriure totes les persones que vulguin treballar amb nomenament estatutari temporal i les persones que vulguin accedir a una nova categoria pel sistema de promoció interna temporal.

Us podeu inscriure a qualsevol de les categories que estan disponibles a l’aplicació, l’única limitació és que heu de tenir la titulació habilitant corresponent.

Tota la informació relativa a la Borsa de Treball de l’ICS la podeu trobar al següent enllaç:

https://ics.gencat.cat/ca/lics/treballeu-a-lics/treball-temporal/borsa-de-treball/

Us podeu inscriure a la Borsa de Treball a través del Sistema de Gestió de Recursos Humans (SGRH).

https://www1.ics.gencat.cat/sgrh/acces.aspx

En fer la inscripció, haureu d'incloure el vostre currículum professional perquè pugui ser valorat.

Un cop tingueu els mèrits introduïts al currículum, i hàgiu tramitat la sol·licitud, cal que aporteu a la Direcció de Persones i Desenvolupament Professional:

  • Sol·licitud d’acreditació de mèrits
  • Impressió de la sol·licitud de la Borsa de Treball
  • Original i fotocòpia del DNI/NIE
  • Original i fotocopia dels mèrits amb signatura original

En el cas que tingueu mèrits curriculars amb signatura electrònica, un codi CSV, QR o un enllaç de verificació cal que els presenteu a través de la Petició Genèrica.

Cal que tingueu en compte que la documentació presentada ha d’estar prèviament introduïda a l’aplicació SGRH del professional, en cas contrari, no podrà ser validada.

Per tal de realitzar els tràmits en relació a la inscripció a la Borsa de Treball i l’acreditació de mèrits podeu consultar els recursos disponibles següents:

Alta a la Borsa de Treball: PDF

Indicacions per acreditar mèrits: PDF

Tramitar una Petició Genèrica: PDF

Sol·licitud acreditació de mèrits: PDF


Per qualsevol dubte o aclariment us podeu adreçar a l’adreça electrònica selecciohuav.lleida.ics@gencat.cat o al telèfon 973705203.

©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal