gencat
RSS
Àmbit Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Portada • Àrea Professionals • Treballa amb nosaltres

Borsa de treball

A la Borsa de Treball de l’ICS s'hi han d'inscriure totes les persones que vulguin treballar amb nomenament estatutari temporal i les persones que vulguin accedir a una nova categoria pel sistema de promoció interna temporal.

Us podeu inscriure a qualsevol de les categories que estan disponibles a l’aplicació, l’única limitació és que heu de tenir la titulació habilitant corresponent.

Tota la informació relativa a la Borsa de Treball de l’ICS la podeu trobar al següent enllaç:

https://ics.gencat.cat/ca/lics/treballeu-a-lics/treball-temporal/borsa-de-treball/

Us podeu inscriure a la Borsa de Treball a través del Sistema de Gestió de Recursos Humans (SGRH).

https://www1.ics.gencat.cat/sgrh/acces.aspx

En fer la inscripció, haureu d'incloure el vostre currículum professional perquè pugui ser valorat.

Tal i com consta a la pàgina web de l’ICS, en fer la inscripció i incloure el vostre currículum professional, el sistema identifica els mèrits que són valorables d’acord amb els barems oficials de cada categoria professional. Podeu consultar els barems al Pacte de Selecció Temporal.

Us recordem que la puntuació donada automàticament per la borsa de treball és estimativa i està condicionada a la validació dels mèrits feta per les unitats de recursos humans segons la documentació acreditativa que presenteu quan us sigui demanada.

Per tal de realitzar els tràmits en relació a la inscripció a la Borsa de Treball i l’acreditació de mèrits podeu consultar els recursos disponibles següents:

Alta a la Borsa de Treball: PDF

Tramitar una Petició Genèrica per Borsa de Treball: PDF


Per qualsevol dubte o aclariment us podeu adreçar a l’adreça electrònica selecciohuav.lleida.ics@gencat.cat o al telèfon 973705203.

©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal