gencat
RSS
Àmbit Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Portada • Ciutadania • Oferta Assistencial • Serveis i Unitats

Hematologia i Hemoteràpia

Tornar al llistat de Serveis
Video del servei

Equip

Cap de Secció

Dr. Tomas Garcia Cerecedo

Supervisor/a

Sra. Lourdes Sotés Garcia

Secretaria
secretaria.hematologia.lleida.ics@gencat.cat
Facultatius especialistes

Dr. Armando Luaña Galán

Dr. Antoni Garcia Guiñon

Dra. M. Eugènia Rivero Arango

Dr. Carlos Eduardo Chavez Parada

Dr. Ainara Ferrero Campos

Dra. Eva Puy Vicente Pascual

Dra. Cristina Marzo Alonso

Dr. Albert Tugues Peiro

Dra. Ana Isabel Pimentel Feliciano

Dra. Izarbe Delgado Español

Metges residents

Dra. Anais Ruiz Vegas

Dra. Raquel Santoja Rubio

Dra. Liz Alejandra Amu Hernández

Dra. Ana Aguilar Rambla

Dra. Carla del Valle Escobar Yelamo

Dr. Joan Gonzalez Gili

Dra. Paola Fernanda Gonzalez Sampedro

Cartera de Serveis

Hematologia clínica
Àrea Hospitalització Àrea Consultes externes
Trasplantament autòleg de progenitors hemopoètics Atenció de continuïtat a l'alta hospitalària
Assistència a malalties malignes hematològiques agudes Cribratge de patologia hematològica
Assistència a malaltia autoimmune hematològica Diagnòstic ràpid de patologia crònica hematològica
Assistència a malaltia hematològica amb comorbiditat important Assistència de malalts amb anèmia
Suport psicològic al malalt agut Seguiment a malaltia maligna hematològica
Avaluació de resposta a tractament
Suport psicològic ambulatori

Àrea Hospital de Dia Prestacions especials
Tractament substitutiu ambulatori Centre de referència de l'àrea sanitària en hematologia clínica, amb atenció integral i continuada les 24 h
Tractaments sense comorbiditat a malaltia maligna hematològica Patologia hematològica tant en adults com en edat pediàtrica
Tractament immune endovenós Assistència de suport hematològic:
Quelació de ferro endovenosa    Presència física de l'equip mèdic
   Hospitals de la regió sanitària:
      Hospital de Santa Maria: Dr. T. Garcia
      Hospital del Pallars: Dr. A. Garcia
      Hospital de Vielha: Dr. A. Luaña
   Telefònic davant qualsevol sol·licitud del Sant Hospital de La Seu d'Urgell i qualsevol centre d'atenció primària
Unitats especials:
   Unitat de diagnòstic ràpid i complex a Hematologia
   Unitat d'assistència a S. Mielodisplàsiques
   Unitat d'assistència a Limfoproliferatius
   Unitat d'assistència a Mieloma Múltiple
   Unitat d'assistència a Mieloproliferatius
      Hospital de Vielha: Dr. A. Luaña
      Hospital de Vielha: Dr. A. Luaña

Hemoteràpia

Consultar a Banc de Sang i Teixits


Laboratori d'Hematologia

Consultar Direcció Clínica de Laboratoris per qualsevol de les determinacions dels laboratoris de Hematimètria, Hemostàsia i Citologia i Citogenètica i Facultatius especialistes per cada area

A banda es realitza

Depenent de l'àrea de Citologia Depenent de l'àrea de Citogenètica Depenent de l'àrea de Hemostàsia
Aspirat de moll d'os i biòpsia òssia percutània Estudi de cariotip a les malalties Hematològiques Estudi i control de dèficits congènits d'hemostàsia
Estudi immuno fenotípic tant de sang perifèrica com de Moll d'os Estudi per Hibridació in Situ de trastorns moleculars Hematopatològics Estudi i control de dèficits adquirits d'hemostàsia
Estudi especial d'hemoglobines anòmales Diagnòstics conjunts amb Citologia i H. Clínica Estudi i control de Trombofília
Diagnòstic conjunt amb H. Clínica i citogenètica Control clínic del tractament anticoagulant oral
Control clínic del tractament anticoagulant a ingressats

Activitat Assistencial

Aquestes dades corresponen a l'any 2021


HEMATOLOGIA
Hospitalització
% ingressos urgents  47,2%
Altes hospitalització  336
Altes CMA  1
Estada mitjana  9,60
Consulta Externa
Primeres visites  740
Visites successives  7.397
Total Visites  8.137
 
Interconsulta d'hospitalització  337
Interconsulta a urgències  44
Hospital de Dia
Sessions    4.685
HEMOSTASIA
Consulta Externa
Consulta externa  
Primeres visites  2.961
Visites successives  1.483
Total Visites  4.444
 
Interconsulta d'hospitalització  7190
Interconsulta a urgències  308
Interconsulta hospitalització a domicili  59
GENETICA
Consulta Externa
Primeres visites 29
Visites successives   23
Total Visites 52
Altra Activitat Hematologia
ALTRES VISITES  
Avaluació Comité  138
Coordinació telefònica  2
Interconsulta d'hospitalització  337
Primera visita d'infermeria  21
Visita successiva d'infermeria  566
 
TELEMEDICINA  
Consulta a distància sense pacient  784
Consulta telefònica de/a pacient  767
Primera visita a distància sense pacient  7
Primera visita telemàtica  3
Primera visita videoconsulta  2
Valoració de proves d'altres centres  1
Visita a distància amb pacient  3
Visita successiva a distància sense pacient  1667
Visita successiva telefònica  246
 
ACTIVITAT INFERMERIA  
Circuits  1072
Cures de comunicació i interacció  24
Altra Activitat Hemostasia
ALTRES VISITES  
1ª visita TAO (Tractament AnticoagulantOral)   18
Control /Seguiment TAO (Tractament Anticoagulant Oral)   16.065
Derivacions TAO   17.892
Interconsulta hospitalització a domicili   59
Visita per cura d'infermeria   4
Visita successiva d'infermeria   6.859
 
TELEMEDICINA  
Consulta telefònica de/a pacient  873
Consulta a distància sense pacient  138
Primera visita a distància sense pacient  315
Visita successiva a distància sense pacient  458
 
 
ACTIVITAT INFERMERIA  
Educació Sanitària   1.043
Procediments Diagnòstics i Terapèutics   6.274

Activitat Docent

Activitat docent del Servei: PDF

Cronograma Rotacions: PDF

Activitat de Recerca

Activitat de recerca del Servei: PDF

Pujar

©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal