gencat
RSS
Àmbit Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Portada • Ciutadania • Oferta Assistencial • Serveis i Unitats

Neurocirurgia

Tornar al llistat de Serveis
Video del servei

Equip

Cap de servei

Dr. Fuat Arikan Abelló

Supervisor/a

Sra. Júlia Duran Vidal

Facultatius especialistes

Dr. Víctor Manuel Martínez Alcañiz

Dr. Daniel Alberto Ortin Perez

Dr. Jose Luis Thenier Villa

Dr. Milton Miguel Martínez Madrigal

Cartera de Serveis

Vascular
Hematomes
Malformacions angiogràficament ocultes
Procediments
   Craniotomia
   Evacuació
   Exèresi
Altres
Malformació de Chiari
Quists intracranials
Procediments
   Descompressió fossa posterior
   Plàstia duramàter
   Drenatge de quists
   Fenestració endoscòpica de quists
Columna vertebral
Patologia discal Patologia no discal
Hèrnies discals Siringomièlia
Procediments Fístula dural
   Microdiscectomia cervical amb o sense caixa intersomàtica AVM dural
   Microdiscectomia lumbar Tumors
   Foraminotomia    Extradurals
   Intradurals extramedul·lars
   Medul·lars
Medul·la ancorada
Procediments
   Laminectomia
   Exèresi
   Alliberament

Crani
Tumors Infeccions
Supratentorials Abscesos
Infratentorials Empiemes
Meningis Procediments
Ossis    Punció
Procediments    Punció ecoguiada
   Craniotomia    Craniotomia
   Microcirurgia
   Localització per ECO
   Endoscòpia

Traumatismes cranioencefàlics Hidrocefàlia
Hematoma subdural Congènita
Hematoma extradural o epidural Adquirida
Contusió cerebral    Posthemorràgica
Hematomes intraparenquimatosos    Postraumàtica
Fractura enfosament    Tumoral
Laceracions durals    Postinfecciosa
Fístules de LCR Procediments
Hipertensió intracranial refractària    Monitorització de la pressió intracranial
Defectes cranials       Sensors al parènquima, intraventriculars o epidurals
Procediments       Sensors lumbars
   Craniotomia descompressiva       Registres continuats
   Monitorizació de la pressió intracranial Estudi de la dinàmica del LCR
   Cranioplàstia Drenatge de LCR (ventricular, lumbar)
Vàlvula derivativa de LCR
Ventriculocisternostomia endoscòpica

Activitat Assistencial

Aquestes dades corresponen a l'any 2021


Hospitalització
% ingressos urgents  46,9%
Altes hospitalització  357
Altes CMA  
Estada mitjana  8,54
Consulta Externa
Primeres visites  1.025
Visites successives  1.764
Total Visites  2.789
 
Interconsulta d"hospitalització  147
Interconsulta a urgències  400
Quiròfans
Programades amb ingrés  133
Urgents  81
CMA  0
ambulatòries  0
Intervencions totals  214
Altra Activitat
ALTRES VISITES  
Avaluació Comité  1
Coordinació telefònica  21
Primera visita d"infermeria  85
Visita per cura d"infermeria  147
Visita successiva d"infermeria  26
 
TELEMEDICINA  
Consulta telefònica de/a pacient  5
Primera visita a distància sense pacient  1
Valoració de proves d"altres centres  12
Visita successiva telefònica  1
 
ACTIVITAT INFERMERIA  
Circuits  4
Cura de ferides i altres lesions  198
Educació Sanitària  6
Embenat compressiu  14
Obtenció de mostres  2
Procediments Diagnòstics i Terapèutics  2

Activitat Docent

Activitat docent del Servei: PDF

Activitat de Recerca

Activitat de recerca del Servei: PDF

Pujar

©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal