gencat
RSS
Àmbit Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Portada • Ciutadania • Voluntats Anticipades

Document de voluntats anticipades

El document de voluntats anticipades és el document, adreçat al metge responsable, en el qual pot, de manera lliure, expressar les instruccions que vol que es tinguin en compte sobre la seva atenció sanitària quan es trobi en una situació en què, per circumstàncies derivades del seu estat físic i/o psíquic, no pugui expressar la seva voluntat.

Pot obtenir més informació sobre les voluntats anticipades en aquesta adreça:

Voluntats anticipades

Pot accedir al full de sol·licitud de voluntats anticipades a la següent adreça:

Model orientatiu de document de voluntats anticipades

Sol·licitud d'inscripció al registre de voluntats anticipades:

Sol·licitud d'inscripció al registre de voluntats anticipades de documents atorgats en presència de testimonis

©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal