gencat
RSS
Àmbit Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Portada • Ciutadania • Directori

Com és l'Hospital Arnau de Vilanova

Descripció

L'Hospital Universitari Arnau de Vilanova està ubicat en una parcel·la de 71.416m2, situada entre l’avinguda de Pinyana, el carrer Eugeni d’Ors i el carrer Arquitecte Gomà, al terme municipal de Lleida. La superficie construïda total de l’Hospital és de 65.209,37m2, desglossada en diverses edificacions: 62.310,11 m2 per a l’edifici assistencial i 2.899,26 m2 per als edificis de serveis auxiliars (tallers, central tèrmica, magatzem, cuina i cafeteria). A més, els jardins, el parc de la plaça principal de l’Hospital i l’aparcament exterior compten amb 24.489m2.

Planta Baixa

Zona Assistencial

La zona assistencial de l'Hospital es reparteix en tres cossos d'edifici que consten de diverses plantes. La distribució dels serveis és la següent:

  Plantes   Edifici Hospitalització Edifici Central Edifici Antic   Plànol  

P6

Hab 601-630

Medicina Interna
Cardiologia
Neurologia
Hemodinàmica - Coronària
UCI - Unitat de Cures Intensives
Unitat DocentPlanta 6

P5

Hab 501-530

Medicina Interna
USS - Unitat Sociosanitària
Biblioteca
Capella
Hospital Dia Endocrinologia
UBP - Unitat Bàsica de Prevenció
UFIN - Unitat Funional d'Infeccions Nosocomials
Hab 531-561

Pediatria
Ciberaula
Nounats
UCI Pediàtrica
Planta 5

P4

Hab 401-430

Cirurgia Ortopèdica
i Traumatologia
Neurocirurgia
Bloc Quirúrgic PL.4

Ginecològic/Obstètric
Hab 431-470

Ginecologia i Obstetrícia
Planta 4

P3

Hab 301-330

Cirurgia General
Oftalmologia
Otorinolaringologia
Bloc Quirúrgic PL.3

Cirurgia General
Cirurgia Urològica
Otorinolaringologia
Traumatologia
Hab 331-357

Digestiu - Oncologia
Gabinets endoscòpies digestives
URPQ - Unitat de Recepció Quirúrgica
CMA - Cirurgia Major Ambulàtoria
Planta 3

P2

Hab 201-230

Hematologia
Cirurgia Maxil·lofacial
Patologia Mamària
Bloc quirúrgic PL.2

Cirurgia General
Cirurgia Mamària
Cirurgia Maxil·lofacial
Cirurgia Oftalmològica
Cirurgia Pediàtrica
Cirurgia Vascular
Neurocirurgia
Quiròfans d'Urgències
Consultes Externes

Gabinet Cirurgia Vascular
Unitat de la Mama
UFISS - Unitat Funcional
Interdisciplinar Sociosanitària
Clínica del Dolor / Preanestèsia
Dermatologia
Endocrinologia
Gabinet Cardiologia
Gabinet Neurofisiologia
Planta 2

P1

Hab 102-130

Nefrologia. Consultes Externes
UDETMA
Cirurgia Vascular
Urologia
Anatomia Patològica
Farmàcia
Banc de Sang - Donacions
Unitat de Treball Social
Laboratori d'Anàlisis Clíniques
Unitat d'Hemostàsia - Sintrom
Corbes de glucèmia
Direcció - AdministracióPlanta 1

PB

Hospital de dia Onco-hematològic
Hospital de dia Polivalent
Hospitalització domiciliària
Hospital de dia Pediàtric
Consultes/Gabinets Pediatria
Consultes/Gabinets Obstetrícia i Ginecologia
Admissions
Unitat d'Atenció Usuari
Sala Actes
Sala Exposicions
Floristeria/Quiosc
Radiologia
Rehabilitació-Gimnàs-Consultes Externes
Unitat d'Escleròsi Múltiple -
Hospital de Dia de Neurologia M.Martí i Pol
Consultes Neurologia
Consultes/Gabinet Pneumologia
Gestió de Diagnòstic Ràpid del càncer
Interconsulta de Salut Mental
Urgències
Extraccions de Sang
Programació

Consultes Externes

Medicina Interna
Digestiu
Cardiologia
Oncologia-Hematologia
Neurocirurgia
Traumatologia
Otorinolaringologia
Oftalmologia
Urologia
Planta Baixa

P-1

Oncologia Radioteràpica.
Consultes Externes
IDI - Institut de Diagnòstic per la Imatge
Medicina Nuclear - Ressonància
Radiologia - Escàner
Planta Soterrani

©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal