gencat
RSS
Àmbit Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Portada • Ciutadania • Comitè d’Ètica Assistencial

Comitè d’Ètica Assistencial (CEA)

Què és un Comitè d’Ètica Assistencial?

És un comitè consultiu, de caràcter institucional i transdisciplinar, creat i establert per analitzar i donar consell davant de conflictes ètics que es plantegin durant la tasca assistencial, i amb la finalitat de col•laborar en la millora de la qualitat assistencial i la bona pràctica clínica.

Donat que la qualitat no té únicament una dimensió tècnica i economicista, sinó també moral, cal clarificar i analitzar d’una forma raonada els conflictes de valors des d’una visió ètica, racional i pluralista.

El Comitè d’Ètica Assistencial (CEA) es configura segons estableix l’Ordre del 14 desembre de 1993; té caràcter consultiu, per tant els informes i recomanacions que emeti en cap cas seran vinculants.
Els seus membres, amb independència de les seves ideologies i creences, tenen en comú la tolerancia i el respecte a les opinions de tots els professionals, compartint el carácter voluntari i de confidencialitat que implica la pertinença al Comitè.

 

Funcions del CEA

 • Promoure la integració dels Principis de la Bioètica en la relació assistencial i en la protecció dels drets dels pacients.
 • Assessorar èticament en decisions puntuals, clíniques i sanitàries.
 • Formular orientacions i protocols comuns d’actuació en situacions clíniques i sanitàries habituals que plantegin problemes ètics.
 • Organitzar programes, cursos i altres activitats formatives en l’àmbit de la bioètica.
 • Aquelles altres que el Comitè determini i que no s’oposin a les anteriors.

 

Què NO són funcions d’un Comitè d’Ètica?

 • Substituir la presa de decisions i responsabilitat dels professionals que hagin demanat consell i assessorament, l’empara jurídica directa de les persones o de l’Hospital, no és competència del CEA.
 • Emetre judicis sobre l’ètica professional del personal sanitari. Els comitès no jutgen la conducta ni l’ètica de cap dels professionals.
 • Prendre decisions. Els comités només tenen un paper assessor i deixen la presa de decisions a les mans dels qui sempre l’han tingut: el pacient o el seu representant legal, el metge, altres professionals de la salut, o l’autoritat judicial.

 

El nostre Comitè

Aquest Comitè es va crear a l’any 1992 i va ser acreditat l’any 1995. Es tracta d’un dels comitès més antics de Catalunya, i el primer dins l’Institut Català de la Salut (ICS).

L’any 2000 es va ampliar amb la presència de membres de GSS – Hospital de Santa Maria i posteriorment amb professionals d’Atenció Primària, convertint-se en un CEA territorial.

 

Membres

En la seva composició hi ha representació del personal mèdic, d’infermeria, de treball social, de l’advocacia, de l’atenció a la ciutadania, membres del Comitè d’Ètica d’Investigació Clínica, de la Comissió de Qualitat Assistencial, membres dels serveis religiosos, etc., fins un total actual d’unes 20 persones, totes elles interessades en temes de Bioètica.

A part dels membres permanents, el CEA també pot incorporar ocasionalment membres convidats per tal d’obtenir opinions d’altres experts que, per la seva competència en el tema que es tracti, aportin valor en el cas debatut. És imprescindible que acceptin les normes de funcionament del propi CEA.

Els professionals que presentin els casos també podran participar en les reunions en que aquests es debatin

 

Com contactar amb el Comitè?

 • Professionals del Servei Català de la Salut
  • Es poden posar en contacte amb el CEA a través de la Unitat d’Atenció a la Ciutadania – Telèfon 973 70 52 35 –
  • També poden contactar per email: cea_arnau.lleida.ics@gencat.cat
  • Així mateix poden accedir-hi mitjançant qualsevol dels seus membres.

 • Pacients o usuaris, els seus familiars i els seus representants legals o tutors
  • El CEA també podrà ser requerit, en la seva funció assessora o formativa, per aquest conjunt de persones
  • En aquest cas el contacte s’ha de fer a través de la Unitat d'Atenció a la Ciutadania – Telèfon 973 70 52 35 –, que col•laborarà en la tramitació de les seves sol•licituds.

 

Enllaços d’interés

©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal