gencat
RSS
Àmbit Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Portada • Docència • Formació Especialitzada

Aparell Digestiu

Tornar al llistat d'Especialitats

  

Composició

Director Clínic

Dr. Francesc Xavier Molero Richard

Caps de servei

Dra. Montserrat Planella de Rubinat

Cap de seccio

Dra. Raquel Ballester Clau

Dra. Natividad Zaragoza Velasco

Dra. Eva Sesé Abizanda

Supervisor/a

Sra. Dolors Sanmartin Terceiro

Facultatius especialistes

Dr. Jose Mª Miñana Calafat

Dr. Carles Aracil Blanc

Dra. Tamara Revuelto Artigas

Dr. Miquel Marques Cami

Dra. Consuelo Ramirez Salazar

Dra. Patricia Huellin Alvárez

Dra. Maria Nuria Torres Monclus

Dra. Dra. Anna Pocurull Aparicio

Dr. Adria Carpio Blasco

Dra. Diana Carolina Bayas Pastor

Investigadors associats

Dra. Carme Piñol Felis

Metges residents

Dr. Diego Vazquez Gomez

Dra. Irene Pascual Lopez

Dra. Laia Vergés Aleix

Dr. Sergio Tamayo Pacheco

Dr. Sergio Tamayo Pacheco

Contacte

Sra. Cristina Paniagua Gonzalez

cpaniagua.lleida.ics@gencat.cat
Telèfon 973 705 342

Tutors

Dra. Montserrat Planella Rubinat

Dra. Natividad Zaragoza Velasco

Cartera de Serveis

Consulta Externa
CAP de Mollerussa
CAP de Balaguer
CAP de Tàrrega
Consulta externa HUAV
Consulta externa HUSM
Unitat de Proves Funcionals Digestives
Test de l'alè amb hidrogen/metà/CO2 per a sobrecreixement bacterià
Temps de trànsit colònic
Temps de trànsit i intolerància a la lactosa i altres hidrats de carboni
pHmetria de 24 hores
Estudis de motilitat esofàgica i anorectal

Unitat d'Endoscòpia
Exploracions Tècniques terapèutiques
Fibrogastroscòpia Esclerosi i/o lligadura de varius esofàgiques
Fibrocolonoscòpia Extracció de cossos estranys
Rectosigmoïdoscòpia Esclerosi d'úlcera pèptica sagnant
Anurectoscòpia Col·locació d'hemoclips en úlceres sagnants
Test d'ureasa ràpid per a la detecció d'Helicobacter Pylori Polipectomia
Biòpsia intestinal perendoscòpica Mucosectomia
Biòpsia intestinal amb càpsula de Crosby Disecció submucosa
Colangiopancreatografia retrògada esdoscòpica Dilatacions neumàtiques
Ecoendoscòpia radial i sectorial Aplicació d'argó-beam
Hemodinàmica portal (cateterisme de venes suprahepàtiques) Gastrostomia endoscòpica percutània
Biòpsia hepàtica Esfinterotomia endoscòpica
Elastografia hepàtica (Fibroscan) Extracció de càlculs biliars
Colangioscòpia Col·locació de pròtesis biliars
Cromoendoscòpia Col·locació de pròtesis esofàgiques, gastrointestinals i colòniques
Punció mitjançant ecoendoscòpica sectorial
Col·locació de globus intragàstric per al tractament de l'obesitat

Activitat Assistencial

Aquestes dades corresponen a l'any 2021

Hospitalització
% ingressos urgents  79,9%
Altes hospitalització  964
Estada mitjana  5,71
Consulta Externa
Primeres visites  2.132
Visites successives  5.331
Total Visites  7.463
 
Interconsulta d'hospitalització  145
Hospital de Dia
Sessions  1.449
Quiròfans
Programades amb ingrés  5
Urgents  25
CMA  
ambulatòries  
Intervencions totals  30
Altra Activitat
PROVES  
Aspirat Gastrointestinal  2
Biòpsia de recte,tancada(endoscòpica)  20
Biòpsia endoscòpica de budell gros  709
Biòpsia endoscòpica de budell prim  395
Biòpsia endoscòpica d'esòfag  193
Càpsula endoscòpica  73
Colonoscòpia  2.890
Ecoendoscòpia baixa  1
Ecoendoscòpia Biliopancreàtica  269
Ecoendoscòpia esofagogàstrica  54
Enteroscòpia  52
Esofagogastroduodenoscòpia  3.110
Ileoscòpia  1
Proctosigmoidoscòpia (no rigida)  136
Proctosigmoidoscòpia rígida  1
Raspallat endoscòpic via biliar  34
Test de 13 C - Urea  210
Test H2 (espirat)  1
Test H2 (espirat) lactosa 5 h  123
Test H2 (espirat) lactulosa 3 h  204
Test H2 espirat amb fructosa-sorbitol  130
 
RADIOLOG.  
Biòpsia de via biliar  31
Colangiopancreaticografia retrògrada endoscòpica [CPRE]  375
Elastografia hepática  474
Temps de trànsit colònic  4
 
ALTRES VISITES  
Coordinació telefònica  2
Primera visita d'infermeria  124
Segona opinió  1
Visita interna de seguiment  1.149
Visita successiva d'infermeria  79
 
ACTIVITAT INFERMERIA  
Control de paràmetres i monitorització  2
Educació Sanitària  7
 
TRACTAMENTS  
Col•locació endoscòpica de sonda enteral  1
Desvolvulació endoscòpica de vòlvul d’intestí gros  6
Dilatació endoscòpica Acalàsia (Globus)  1
Dilatació endoscòpica d’estenosi esofàgica amb globus  21
Dilatació endoscòpica de colon (amb sonda)  3
Ecoendoscòpia amb punció  85
Electrocoagulació lesió digestiva  65
Esclerosi endoscòpica varices esofàgiques  1
Extracció endoscòpica cos estrany intraluminal d' esòfag  15
Extracció endoscòpica cos estrany intraluminal d' estómac  10
Injecció d'adhesiu tissular en varices gàstriques guiat per ecoendoscòpia (USE)  2
Inserció de sonda nasointestinal  7
Inserció endoscòpica de sonda de gastrostomia  5
 
PROCED IQ  
Altres destruccions de lesió d'intestí gros  1
Altres destruccions de lesió o teixit d'esòfag  5
Altres destruccions de lesió o teixit d'estómac  5
Altres operacions de vies biliars. Inserció o reemplaçament de pròtesi biliar  57
Biòpsia d' estómac,tancada(endoscòpica)  1.273
Col.locació endoscòpica de clips a l'esòfag  7
Col.locació endoscòpica de clips a l'estómac /duodè  85
Col.locació endoscòpica de clips a l'intestí gros  198
Col.locació endoscòpica de clips a l'intestí prim  3
Col•locació endoscòpica bandes elàstiques a esòfag  42
Col•locació endoscòpica bandes elàstiques varices esofàgiques  1
Col•locació endoscòpica de pròtesi enteral  6
Col•locació endoscòpica de pròtesis d’esòfag  20
Control endoscòpic d'hemorràgia gàstrica o duodenal  80
Destrucció endoscòpica d'altra lesió o teixit d'intestí gros. Ablació de tumor,  2
Dilatació de pílor endoscòpica. Dilatació amb endoscopi de baló, dilatació del lloc de gastrojejunostomia  1
Dilatació EEI amb injeccio de toxina botulinica  7
Dilatació endoscòpica d'ampul•la i conducte biliar. Per procediments classif. a51.10-51.11, 52.13  16
Esfinterotomia endoscòpica  221
Excisió / Destrucció endoscòpica de lesió o teixit d'estómac  1
Excisió o destrucció endoscòpica de lesió de conducte biliar o esfínter de Oddi  3
Excisió o destrucció endoscòpiques de lesió de duodè  2
Excisió/destrucció endoscòpiques de lesió o teixit d'estómac. Polipectomia gàstrica, varices gàstriques  4
Exploració de colèdoc per a extracció de càlculs  12
Extracció endoscòpica de càlcul(s) de conducte pancreàtic. P/procediments classif. a 51.10-51.11, 52.13  2
Extracció endoscòpica de càlcul(s) del conducte biliar. Per procediments classif. a 51.10-51.11, 52.13  163
Fulguració endoscòpica de lesions d’estómac amb Argó  7
Fulguració endoscòpica de lesions de colon amb Argó  6
Fulguració endoscòpica de lesions de recte amb Argó  2
Inserció endoscòpica de pròtesi a colon  4
Inserció endoscòpica de pròtesi a conducte biliar. Endopròtesi de conducte biliar  80
Inserció endoscòpica de stent a conducte pancreàtic. Per procediments classif. a 51.10-51.11, 52.13  56
Lligadura de varices gàstriques  7
Mucosectomia endoscòpica colon  124
Mucosectomia endoscòpica de recte  2
Mucosectomia endoscòpica duodenal  3
Mucosectomia endoscòpica esofàgica  4
Mucosectomia endoscòpica gàstrica  32
Polipectomia (endoscòpica) de recte  5
Polipectomia endoscòpica d'intestí gros  650
Polipectomia gàstrica endoscòpica  48
Quistogastrostomia endoscòpica: Drenatge intern de quist panc  2
Tatuatge endoscòpic de lesió intraluminal de l 'estómac  11
Tatuatge endoscòpic de lesió intraluminal del budell prim  2
Tatuatge endoscòpic de lesió intraluminal del colon  79
Tractament endoscòpic d´hemorràgia del colon o recte  11

Activitat Docent

Activitat docent del Servei: PDF

Cronograma Rotacions: PDF

Protocol de supervisió del Resident: PDF

Programes

Programa de l'especialitat adaptat al centre: PDF

Programa nacional de l'especialitat: PDF

Activitat de Recerca

Activitat de recerca del Servei: PDF

©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal