gencat
RSS
Àmbit Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Portada • Docència • Formació Especialitzada

Dermatologia Mèdico-Quirúrgica i Venereologia

Tornar al llistat d'Especialitats

  

Composició

Cap de secció

Dra. Rosa M. Martí Laborda

Facultatius especialistes

Dr. Manel Baradad Brusau

Dr. Xavier Soria Gili

Dr. Rafael Aguayo Ortiz

Dra. Verònica Sanmartin Novell

Dra. Clara Matas Nadal

Dr. Joan Àngel Baldo

Dr. José Maria Fernandez Armenteros

Metges residents

Dra. Elena Canal García

Dr. Sergio Moreno Palma

Dra. Maria Del Mar Tapias Terré

Dra. Yoamra Indira Morant Garcia

Dr. Guillem Esteve Boncompte

Contacte

Secretaria

secdermato.lleida.ics@gencat.cat
Telèfon 973 705238

Tutors

Dr. Rafael Aguayo Ortiz

Dra. Verònica Sanmartín Novell

Cartera de Serveis

Consulta general Consultes especialitzades
Diagnòstic i tractament de les malalties de la pell, les mucoses i els annexes cutanis Dermatologia pediàtrica
Diagnòstic i tractament dels tumors cutanis premalignes i malignes Consulta de lesions pigmentades
Diagnòstic dels tumors cutanis benignes i tractament dels mateixos en casos seleccionats Consulta d'infeccions de transmissió sexual
Consulta de Psoriasi
Consulta d'infermeria
Consulta de Teledermatologia
Diagnòstic ràpid de melanoma

Tècniques diagnòstiques Tractaments
Biòpsia cutània (per llevabocins i en fus, biòpsia-extirpació) Fototeràpia (UVB de banda estreta) i fotoquimioteràpia (PUVA) de psoriasi, vitiligen, limfomes cutanis i casos seleccionats de dermatitis atòpica, prúrig nodular i altres tipus de pruïja
Proves epicutànies d'al·lèrgia de contacte estàndard Infiltracions cutànies amb corticoides (alopècia areata moderada, queloides)
Dermatoscòpia per anàlisi de tumors pigmentats Crioteràpia de berrugues víriques, lesions premalignes (queratosis actíniques, quilitis actíniques i malaltia de Bowen) i de carcinomes seleccionats
Siascòpia per seguiment i control de pacients amb nevus atípics Curetatge i electrocoagulació de lesions premalignes i malignes de la pell
Examen directe de mostres de pell pel diagnòstic de micosis cutànies (KOH) i parasitosis Extirpació quirúrgica sota anestèsia local de tumors premalignes i malignes en el quiròfan de Dermatologia. Tancament directe o amb l'ajuda de penjolls i empelts cutanis. Extirpació sota control anatomopatològic de tumors cutanis recidivants de localitzacions difícils
Pressa de cultius per diagnòstic de micosis, virasis i infeccions de transmissió sexual

Activitat Assistencial

Aquestes dades corresponen a l'any 2021


Hospitalització
% ingressos urgents  50,0%
Altes hospitalització  4
Altes CMA  290
Estada mitjana  21,78
Consulta Externa
Primeres visites  9.104
Visites successives  10.379
Total Visites  19.483
 
Interconsulta d'hospitalització  189
Interconsulta a urgències  25
Interconsulta hospitalització a domicili  1
Hospital de Dia
Sessions    1.935
Quiròfans
Programades amb ingrés  1
Urgents  
CMA  286
ambulatòries  2
Intervencions totals  289
Altra Activitat
PROVES  
Serie estàndar epicutània  192
Siascopia: seguiment digital nevus displàsic  211
 
RADIOLOG.  
Ecografia de pell  72
 
ALTRES VISITES  
Avaluació Comité  5
Primera visita d'infermeria  656
Segona opinió  6
Visita per cura d'infermeria  192
Visita successiva d'infermeria  26
 
TELEMEDICINA  
Consulta a distància sense pacient  1569
Consulta telefònica de/a pacient  89
Primera visita a distància sense pacient  4
Primera visita telemàtica  1
Visita a distància amb pacient  3
Visita successiva a distància sense pacient  20
Visita successiva telefònica  86
Visita successiva telemàtica  1
 
ACTIVITAT INFERMERIA  
Cura de ferides i altres lesions  591
Educació Sanitària  434
Medicació  13
Obtenció de mostres  26
Procediments Diagnòstics i Terapèutics  100
 
TRACTAMENTS  
Anestèsia Local  675
Infiltracions intralesionals / terapèutiques  91
Tractament 4h  3
 
PROCED IQ  
Biòpsia de pell i teixit subcutani  836
Crioteràpia de lesió cutània  1820
Curetatge de lesió cutània  954
Electrocoagulació de lesió cutània  780
Excisió o destrucció local de lesió cutània  394
Excisió radical de lesió cutània. Excisió extensa de lesió, afectant estructures subjacents o adjacents  67
Extracció d'ungla, llit unguial o plec unguial  1
 
HOSPITAL DE DIA  
Tractament 2h  38
Total sessions fototeràpia:  1893
PUVA  38
UVB  1855

Activitat Docent

Activitat docent del Servei: PDF

Cronograma Rotacions: PDF

Protocol de supervisió del Resident: PDF

Programes

Programa de l'especialitat adaptat al centre: PDF

Programa nacional de l'especialitat: PDF

Activitat de Recerca

Activitat de recerca del Servei: PDF

©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal