gencat
RSS
Àmbit Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Portada • Docència • Formació Especialitzada

Pneumologia

Tornar al llistat d'Especialitats

  

Video del servei

Composició

Director Clínic Territorial de Malalties Respiratòries Cròniques

Dr. Ferran E. Barbé i Illa

Cap de secció

Dra. Sílvia Gómez Falguera

Facultatius especialistes

Dr. Ricard Pifarré Teixidó

Dra. Silvia Barril Farré

Dra. Jessica Gonzalez Gutierrez

Dra. Marina Lumbierres Burgués

Dr. José Javier Vengoechea Aragoncillo

Dra. Rosa Encarnacion Plana Bolba

Dra. Natalia Varvara

Dra. Monique Carolina Suarez Giron

Dra. María Zuil Moreno

Metges residents

Dr. Ramón Angel Cabo Gambín

Dr. Carlos Manzano Senra

Dra. Laura Alcarraz Vázquez

Dra. Marcela Suarez Bustamante

Contacte

Sra. Maricel Arbonés Tomàs

marbones.lleida.ics@gencat.cat
www.e-catalunya.net/pneumobloc
Telèfon 973 705 372

Tutors

Dra. Dinora Polanco Alonso

Cartera de Serveis

Broncoscòpies Funció respiratòria Estudis del son Actes Terapèutics
Fibrobroncoscòpia. Biòpsia. Raspallat. BAS Espirometria simple i amb broncodilatació Pulsioximetria Broncoscòpia terapèutica: Extracció de cos estrany o tap mucós
Rentat broncoalveolar Corbes flux - volum Poligrafia Ventilació mecànica no invasiva
Biòpsia transbronquial i transcarinal Difusió Polisomnografia CPAP
Ecobroncoscopia Volums estàtics (CRF, VR, TLC) Titulació de CPAP (Auto-CPAP) Prescripció i seguiment de teràpies respiratòries domiciliaries: oxigenoterapia
Toracocentesis diagnòstica i terapèutica Pletismografia / Resistències Programa de intervenció del tabaquisme per al malalt ingressat
Biòpsia pleural P.E.M. – P.I.M.
Biòpsia pulmonar per punció transparietal Ergometria respiratòria
Criobiòpsia Walking-test
Broncoscòpia rígida Test de carrera
Test de provocació bronquial inespecífica: Metacolina i manitol
Proves al·lèrgiques
Determinació de òxid nítric en aire exhalat
Esput induït

Activitat Assistencial

Aquestes dades corresponen a l'any 2021


Hospitalització
% ingressos urgents  92,9%
Altes hospitalització  655
Estada mitjana  8,09
Consulta Externa
Primeres visites  772
Visites successives  1.360
Total Visites  2.132
 
Interconsulta d'hospitalització  464
Interconsulta a urgències  5
Interconsulta hospitalització a domicili  2
Hospital de Dia
Sessions  486
Quiròfans
Programades amb ingrés  
Urgents  2
CMA  
ambulatòries  
Intervencions totals  2
Altra activitat
PROVES  
Biòpsia bronquial,tancada(endoscòpica)  25
Broncoscòpia flexible estàndar  1042
Ecobroncoscopia  182
Electrocardiograma  32
Ergometria respiratòria  57
Espirometria + difusió CO  2
Espirometria + Òxid nítric  2
Espirometria Forçada  815
Espirometria forçada amb Prova Broncodilatadora  760
Espirometria forçada postbroncodilatador  453
Estudi funcional respiratori complert  516
Estudio neuromuscular  13
Gasometria transcutània  4
Oxid nitric espirat  540
Pressions espiratòries màximes  18
Pressions inspiratòries màximes  28
Prick-test aeroal•lergens estàndar  129
Prova de Sniff (PIM i PEM amb sniff)  3
Pulsioximetria /Pulsioximetria nocturna  1
Punció aspirativa endoscòpica transbronquial  50
Rentat broncoalveolar endoscòpic  68
Test de walking (6 minuts)  602
Test difusio alveolo-capil•lar.  904
Volums pulmonars He  2
Volums pulmonars per pletismografia  141
 
ALTRES VISITES  
Avaluació Comité  42
Coordinació telefònica  2634
Primera visita d'infermeria  117
Visita interna de seguiment  476
Visita interna de valoració  189
Visita successiva d’infermeria telefònica  36
Visita successiva d’infermeria videoconsulta  2
Visita successiva d'infermeria  225
Visita successiva telemàtica infermeria  1
 
TELEMEDICINA  
Consulta a distància sense pacient  863
Consulta telefònica de/a pacient  153
Primera visita a distància sense pacient  1
Primera visita telefònica  310
Primera visita telemàtica  3
Valoració de proves d'altres centres  5
Visita a distància amb pacient  72
Visita successiva a distància sense pacient  5
Visita successiva telefònica  1733
Visita successiva telemàtica  20
Visita successiva videoconsulta  9
 
ACTIVITAT INFERMERIA  
Circuits  169
Control de paràmetres i monitorització  212
Cures associades a creences i valors  109
Cures d'alimentació i Nutrició  60
Cures de benestar  119
Cures de catèters  295
Cures de comunicació i interacció  244
Cures de mobilització  252
Cures de seguretat  556
Cures d'eliminació, sondes i drenatges  109
Cures d'higiene i Prevenció Infecció  482
Cures d'oxigenació  274
Educació Sanitària  441
Medicació  295
Obtenció de mostres  403
Procediments Diagnòstics i Terapèutics  652
 
PROCED IQ  
Criobiòpsia pulmonar endoscòpica  2
Altres operacions de bronqui  1
Drenatge toràcic  1
Altres operacions de tòrax  1

Activitat Docent

Activitat docent del Servei: PDF

Cronograma Rotacions: PDF

Programes

Programa de l'especialitat adaptat al centre: PDF

Programa nacional de l'especialitat: PDF

Activitat de Recerca

Activitat de recerca del Servei: PDF

Documentació

Protocols de supervisió: PDF

©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal