gencat
RSS
Àmbit Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Portada • Docència • Formació Especialitzada

Nefrologia

Tornar al llistat d'Especialitats

  

Videos del servei


Anar a enllaç

Composició

Cap de servei

Dr. Alfonso Segarra Medrano

Cap de secció

Dra. Marisa Martín Conde

Supervisor/a

Sra. Carol Sorolla Villas

Facultatius especialistes

Dra. Lourdes Craver Hospital

Dra. M. Paz Marco Mayayo

Dr. Jordi Roig Càrcel

Dr. Felipe Sarró Sobrín

Dra. M. Luisa Amoedo Rivera

Dr. Elias Jatem Escalante

Dra. Pamela Chang Macchiu

Dra. Jaqueline del Carpio Salas

Dr. Jorge Gonzalez Rodriguez

Dra. Sara Bielsa Gracia

Dra. Monica Milla Castellanos

Dra. Zaira Ivette Castañeda Amado

Dra. Carina Rodriguez Luque

Dra. Mercè Borràs Sans

Metges residents

Dr. Alvaro Juan Ojeda García

Dra. Yuri Yeseida Ruiz Duran

Dra. Katheryn Isabel Membreño Blandon

Dra. Angela del Rocio Vallejos Nuñez

Contacte

Sra. Begoña González Llames

bgonzalez.lleida.ics@gencat.cat
Telèfon 973 705274

Tutors

Dr. Jordi Roig Carcel

Cartera de Serveis

Consultes generals Consultes especialitzades Nefrologia clinica Diàlisi peritoneal
Consulta general de nefrologia Consulta d'hipertensió arterial, consulta de malalties renals sistèmiques, consulta de nefropatia diabètica (passi conjunt amb endocrí), consulta seguiment transplantament renal, consulta malaltia renal crònica avançada, consulta preVER (prevenció de malalties cardiovasculars en la malaltia renal crònica). Consulta virtual nefrologia, consulta hemodiàlisi, consulta d'accés vascular Hospitalització Diàlisi peritoneal continua ambulatòria
Educació sanitària: Malaltia renal crònica avançada (individual i grupal), HTA Interconsultes intrahospitalàries Diàlisi peritoneal automàtica

Hemodiàlisi Procediments que es realitzen Gabinet estudi vascular Atenció continuada les 24 hores
Hemodiàlisis agudes
  - Fracàs renal agut
  - Intoxicacions
Registre de monitoratge continu ambulatori de la pressió arterial (MAPA), Registre de la pressió arterial ambulatòria (AMPA) Ecografia artèries caròtides, ecografia artèries femorals, ecografia de aorta abdominal, índex turmell- braç, velocitat de l'ona del pols, estudi de disfunció endotelial (endopath)
Hemodiàlisis crònica (Política de Qualitat: PDF) Biòpsia renal
  - Convencional
  - Hemodiafiltració en línia (on line)
  - Antígens
  - Hemodiàlisis HRF supra
Ecografia reglada de l'accés vascular per a hemodiàlisi
Eco-Doppler injert renal
Afèresi terapèutica Inserció ecoguiada de catèters temporals (femoral/jugular) per a hemodiàlisi
Inserció ecoguiada de catèters tunelitzats (jugular/femoral) per a hemodiàlisi
Retirada de catèter tuneliztzat per a hemodiàlisi
Col·locació/retirada catèter peritoneal

Activitat Assistencial

Aquestes dades corresponen a l'any 2021


Hospitalització
% ingressos urgents  58,3%
Altes hospitalització  285
Estada mitjana  7,47
Consulta Externa
Primeres visites  1.644
Visites successives  11.432
Total Visites  13.076
 
Interconsulta d'hospitalització  811
Interconsulta a urgències  270
Interconsulta hospitalització a domicili  6
Hospital de dia
Sessions  610
 
Sessions diàlisi peritoneal  8.885
CAE TAR Nefrologia
TELEMEDICINA  
Primera visita a distància sense pacient  5
Visita successiva a distància sense pacient  51
Visita successiva telefònica  3
 
ACTIVITAT INFERMERIA  
Control de paràmetres i monitorització  8
CEX AR Nefrologia
ALTRES VISITES  
Coordinació telefònica  27
Primera visita d'infermeria  149
Visita interna de seguiment  551
Visita interna de valoració  65
Visita per cura d'infermeria  7
Visita successiva d'infermeria  1.804
Visita successiva valoració nutricional  1
 
TELEMEDICINA  
Consulta a distància sense pacient  1.227
Primera visita a distància sense pacient  45
Visita a distància amb pacient  217
Visita successiva a distància sense pacient  431
Visita successiva telefònica  68
Visita successiva telemàtica  9
Consulta telefònica de/a pacient  542
Primera visita videoconsulta  1
Valoració de proves d'altres centres  1
 
ACTIVITAT INFERMERIA  
Cura de ferides i altres lesions  9
Cures de benestar  5
Cures d'higiene i Prevenció Infecció  7
Medicació  50
Obtenció de mostres  75
Procediments Diagnòstics i Terapèutics  4
Circuits  1
Control de paràmetres i monitorització  123
Cures d'alimentació i Nutrició  1
Cures de catèters  2
Cures de comunicació i interacció  
Cures de mobilització  1
Cures de seguretat  1
Educació Sanitària  124
Gabinet AR Nefrologia
PROVES  
Electrocardiograma  96
Índex dit-braç  3
Índex Turmell - Braç  754
Monitorització ambulatòria de la pressió arterial (MAPA)  319
Ona de pols  3
 
RADIOLOG.  
Doppler aortoilíac  490
Ecodoppler arterial EEII  268
Ecografia d'aparell urinari (renal-bufeta-pròstata)  4
Ecografia de troncs supraaòrtics  478
Ecografia doppler aòrtica (abdominal)  756
Ecografia doppler carotídia  287
Ecografia doppler de fístula d'hemodiàlisi  110
RA01087 - Ecografia doppler renal  2
 
ALTRES VISITES  
Visita per cura d'infermeria  13
 
TELEMEDICINA  
Valoració de proves d'altres centres  39
 
ACTIVITAT INFERMERIA  
Educació Sanitària  43
Medicació  5
Obtenció de mostres  143
HDia Nefrologia
PROVES  
Electrocardiograma  2
 
ALTRES VISITES  
Visita per cura d'infermeria  2
 
ACTIVITAT INFERMERIA  
Educació Sanitària  4
Circuits  9
Control de paràmetres i monitorització  18
Cura de ferides i altres lesions  8
Cures de benestar  8
Cures de catèters  8
Cures de comunicació i interacció  1
Cures de mobilització  6
Cures de seguretat  4
Cures d'higiene i Prevenció Infecció  5
Cures d'oxigenació  1
Medicació  12
Obtenció de mostres  5
Procediments Diagnòstics i Terapèutics  1
 
TRACTAMENTS  
Cateterització venosa per a diàlisi renal  6
Diàlisi peritoneal CAPD  5
Hemodiàlisi convencional  2
Tractaments  16
Transfusió de concentrat d'hematies  62
Unitat de Dialisi peritoneal
PROVES  
Electrocardiograma  30
 
ALTRES VISITES  
Visita per cura d'infermeria  586
 
TELEMEDICINA  
Consulta a distància sense pacient  390
Consulta telefònica de/a pacient  722
 
ACTIVITAT INFERMERIA  
Cures d'alimentació i Nutrició  4
Cures de benestar  1.103
Circuits  
Cures de comunicació i interacció  1
Control de paràmetres i monitorització  743
Cura de ferides i altres lesions  693
Educació Sanitària  790
Cures d'eliminació, sondes i drenatges  1
Cures d'higiene i Prevenció Infecció  5
Medicació  651
Cures de mobilització  13
Obtenció de mostres  565
Procediments Diagnòstics i Terapèutics  4
Cures de seguretat  497
Urgències  45
 
TRACTAMENTS  
Diàlisi peritoneal CAPD  827
Diàlisi peritoneal CICLADORA  17
Entrenament diàlisi peritoneal  423
Finalització sessions diàlisi peritoneal DPAC  12
Finalització sessions diàlisi peritoneal DPCC  2
Finalització sessions hemodiàlisi domiciliària  5
Inici sessions diàlisi peritoneal DPAC  26
Inici sessions diàlisi peritoneal DPCC  5
Inici sessions hemodiàlisi domiciliària  72
Telediàlisi Peritoneal  4
Tractament  309
Unitat d'Hemodialisi
PROVES  
Electrocardiograma  13
 
RADIOLOG.  
Col•locació catèter venós central guiatper ultrasons  10
Ecografia doppler de fístula d'hemodiàlisi  57
Recanvi catèter venós  2
Retirada de catèter tunelitzat  37
Revisió catèter venós central /revisió catèter venós disfuncionant  13
 
ALTRES VISITES  
Visita per cura d'infermeria  820
 
ACTIVITAT INFERMERIA  
Circuits  7.406
Control de paràmetres i monitorització  6.049
Cura de ferides i altres lesions  6.386
Cures d'alimentació i Nutrició  3.065
Cures de benestar  5.061
Cures de catèters  5.089
Cures de comunicació i interacció  4.054
Cures de mobilització  716
Cures de seguretat  2.401
Cures d'eliminació, sondes i drenatges  7
Cures d'higiene i Prevenció Infecció  470
Cures d'oxigenació  107
Educació Sanitària  6.266
Educació sanitària alimentació parenteral  76
Medicació  7.609
Obtenció de mostres  1.525
Procediments Diagnòstics i Terapèutics  195
Urgències  2
 
TRACTAMENTS  
Hemodiafiltració online  3.220
Col•locació via central: Femoral  9
Diàlisi peritoneal CAPD  20
Diàlisi peritoneal CICLADORA  1
Entrenament diàlisi peritoneal  1
Exsanguinotransfusió  37
Hemodiàlisi convencional  5.364
Plasmaferèsi terapèutica- Aguts  15
Retirada de catèter venós central temporal  14
Tractament  767
 
PROCED IQ  
Inserció de dispositiu d'accés vascularimplantable totalment [DAV]. Orifici tot  22

Activitat Docent

Activitat docent del Servei: PDF

Cronograma Rotacions: PDF

Programes

Programa de l'especialitat adaptat al centre: PDF

Programa nacional de l'especialitat: PDF

Activitat de Recerca

Activitat de recerca del Servei: PDF

Documentació

Protocols de supervisió: PDF

©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal