gencat
RSS
Àmbit Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Portada • Docència • Formació Especialitzada

Medicina Interna

Tornar al llistat d'Especialitats

  

Videos del servei

Composició

Cap de servei

Dr. José Manuel Porcel Pérez

Cap de secció

Dr. Agustín Ruiz González

Supervisor/a

Sra. Virginia Fuente Fiestas

Facultatius especialistes

Dra. Silvia Bielsa Martin

Dra. Dolors Domingo Albín

Dr. Carlos Galindo Mallol

Dr. José Luis Morales Rull

Dra. Rosa Palma Beltran

Dra. Cristina Solé Felip

Dra. Paula Hernández Ferrer

Dra. Anna Solé Tresserres

Dra. Ana Moreno Pena

Dra. Cristina Acosta Garcia

Dra. Paula Monteagudo Aguilar

Dra. Graciela Bagüeste Moran

Dra. Sonia Fornes March

Dra. Maria Martínez de Lagos Peña

Dra. Mª Carme Civit Oró

Dra. Jone Arriola Arbelaiz

Dra. Leyre Liesa Delgado

Dra. Sarah Davila Arias

Dra. Silvana Ramirez Rico

Metges residents

Dr. Sulliman Mohamet Abselam

Dra. Paula Sancho Marquina

Dra. Alena Belokopytova Chakh

Dr. Miguel Tagarro Melon

Dra. María Añaños Urrea

Dr. Juan Camilo Pineda Mendoza

Dra. Sara Alas Tomás

Dr. Gabriel Ernesto Bravo Fasanella

Dra. Carla Martí Company

Dra. Isabel Pérez Vigueras

Contacte

Sra. Roser Segura Piera

rsegurap.lleida.ics@gencat.cat
Telèfon 973 705263

Tutors

Dra. Silvia Bielsa Martin

Dra. Paula Hernandez Ferrer

Dr. Agustín Ruiz González

Cartera de Serveis

Proves Diagnòstiques Actes Terapèutics
Toracocentesi diagnòstica Toracocentesi terapèutica
Ecografia pleural Drenatge Toràcic
Punció lumbar Pleurodesi
Paracentesi diagnòstica Pleurofibrinòlisi
Punció aspiració hepàtica amb agulla fina Paracentesi evacuadora
Punció transtoràcica espirativa amb agulla fina Catèter pleural tunelitzat
Biòpsia pleural

Activitat Assistencial

Aquestes dades corresponen a l'any 2021


Hospitalització
% ingressos urgents  97,7%
Altes hospitalització  3.786
Estada mitjana  7,30
Consulta Externa
Primeres visites  3.370
Visites successives  5.572
Total Visites  8.942
 
Interconsulta d'hospitalització  986
Interconsulta a urgències  2
Interconsulta hospitalització a domicili  1
Hospital de Dia
Sessions  3.766

Altres Activitats
PROVES  
Capilaroscòpia  2
Electrocardiograma  88
Esput induit  8
Monitorització ambulatòria de la pressió arterial (MAPA)  3
Paracentesi diagnòstica  13
Prova tuberculina  123
Punció lumbar  1
Toracocentesi diagnòstica  501
 
RADIOLOG.  
BAG de fetge guiada per ultrasons  3
BAG de pleura guiada per ultrasons  81
BAG de pulmó guiada per ultrasons  2
Col•locació catèter tunelitzat  89
Drenatge de pleura guiat per ultrasons  63
Ecografia d'abdomen complert  15
Ecografia de tòrax  1929
Retirada de catèter tunelitzat  43
 
ALTRES VISITES  
Avaluació Comité  2
Coordinació telefònica  12
Primera visita d'infermeria  724
Primera visita telemàtica  4
Segona opinió  4
Visita interna de seguiment  5
Visita interna de valoració  8
Visita per cura d'infermeria  123
Visita successiva d’infermeria telefònica  1
Visita successiva d'infermeria  1375
 
TELEMEDICINA  
Consulta a distància sense pacient  72
Consulta telefònica de/a pacient  232
Primera visita a distància sense pacient  8
Primera visita telefònica  2
Primera visita videoconsulta  4
Visita a distància amb pacient  4
Visita successiva a distància sense pacient  32
Visita successiva telefònica  3
 
ACTIVITAT INFERMERIA  
Circuits  1195
Control de paràmetres i monitorització  34
Cura de ferides i altres lesions  881
Cures d'alimentació i Nutrició  4
Cures de benestar  472
Cures de catèters  784
Cures de comunicació i interacció  865
Cures de mobilització  7
Cures d'eliminació, sondes i drenatges  432
Cures d'higiene i Prevenció Infecció  1106
Cures d'oxigenació  43
Educació Sanitària  299
Medicació  76
Obtenció de mostres  774
Procediments Diagnòstics i Terapèutics  1420
Cures de seguretat  1331
 
TRACTAMENTS  
Cura / Manteniment Bomba d' infusió  2
Fibrinolisi intrapleural  51
Sagnia terapèutica  10
Transfusió de concentrat d'hematies  139
 
PROCED IQ  
Drenatge abdominal percutani. Paracentesi  551
Drenatge toràcic  23
Injecció en la cavitat toràcica. Injecció d'agent citotòxic o tetraciclina, pleuròdesi química  2
Toracocentesi  252

Activitat Docent

Cronograma Rotacions: PDF

Protocol de supervisió del Resident: PDF

Programes

Programa de l'especialitat adaptat al centre: PDF

Programa nacional de l'especialitat: PDF

©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal