gencat
RSS
Àmbit Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Portada • Docència • Formació Especialitzada

Medicina Intensiva

Tornar al llistat d'Especialitats

 Anar a enllaç SEDUCI 2023 Curs actualització estratègies sedació (català)

 

Video del servei

Composició

Director Clínic Territorial de Crítics

Dr. Jesús Caballero Lopez

Cap de secció

Dr. Jose Javier Trujillano Cabello

Dra. Montserrat Vallverdú Vidal

Facultatius especialistes

Dr. Miguel León Valles

Dra. Mariona Badia Castelló

Dra. M. Begoña Balsera Garrido

Dr. Lluís Servià Goixart

Dra. Sílvia Rodríguez Ruiz

Dra. Joana Domingo Marco

Dra. Sulamita Carvalho Brugger

Dra. Silvia Iglesias Moles

Dra. Neus Montserrat Ortiz

Dra. Judit Vilanova Corsellas

Dra. Mar Miralbes Torner

Dr. Pablo Pagliarini Gil

Dra. Mireia Merichal Resina

Dr. Marc Ayala Gallardo

Dra. Irene Sampedro Martín

Dra. Maria Morales Moli

Dra. Teresa Fraile Martinez

Dr. Marc Ayala Gallardo

Dra. Teresa Fraile Martinez

Metges residents

Dra. Dulce Angélica Morales Hernández

Dr. Eduardo Pujol Freire

Dra. María Dels Angels Furro Crusat

Dra. Beatriz Garcia Palacios

Dra. Rosa Latorre Ibars

Dra. Paula Rodríguez Ibáñez

Dra. Noelia de la Torre-Capitan Pablos

Dra. Maria López Cantero

Dr. Jose Maria Cabrero Cipres

Dr. Robert Javier Exposito Ponce

Dr. Luis Miguel Hernandez Guachamin

Cronograma del Servei

Veure el document: PDF

Dossier UCI

Veure el document: PDF

Contacte

Sra. Gema Gómez Diloy

ggomez.lleida.ics@gencat.cat
Telèfon 973 705245

Tutors

Dr. Miguel León Valles

Dra. Montserrat Vallverdú Vidal

Cartera de Serveis

Assistència al malalt crític Tècniques respiratòries Tècniques i estudis cardiocirculatoris i hemodinàmics
Ventilació mecànica Invasiva Electrocardiograma (ECG)
Ventilació mecànica No invasiva Cateterisme cardíac dret (Swan - Ganz)
Oxigenoteràpia Vies arterials
Aerosolteràpia Vies venoses centrals i centrals d'inserció perifèrica
Capnografia Vies venoses perifèriques
Insuflació de gas transtraqueal Cabdal cardíac, resistència vascular i transport d'O2
Gasometria arterial Pressions aurícula dreta, ventricul dret, arterial pulmonar i capil·lar pulmonar
Gasometria venosa Tensió arterial no invasiva
Gasometria venosa mixta Tensió arterial invasiva
Pulsioximetria Cardioversió i desfibril·lació
Intubació oro/naso-traqueal
Traqueostomia quirúrgica*
Traqueostomia percutània
Punció cricotiroidea/transtraqueal
Toracocentesi
Drenatge toràcic
Punció transtoràcica amb agulla fina
Fibrobroncòscopia
Broncoaspirat bronquial selectiu
Ecografia toràcica
Radiografia simple de tòrax*
TAC toràcica*

Tècniques i estudis del sistema nerviós central Tècniques digestives Tècniques de reemplacent renal
Pressió intracranial (PIC) Sondes oro/nasogàstriques Hemofiltració arteriovenosa cotínua (CAVH)
Drenatge intraventricular Sondes oro/nasoduodenals Hemdiaofiltració arteriovenosa cotínua (CAVHD)
Punció lumbar Sondes oro/nasojejunals Hemodiàlisi*
BIS Punció abdominal Hemofiltració venovenosa cotínua (CVVH)
Analgèsia peridural Punció/rentat abdominal Hemodiafiltració venovenosa cotínua (CVVHD)
Electroencefalograma (EEG)* Pressió intraabdominal (PIA)
Electromiograma* Sonda de Sengstaken-Blakemore
Potencials evocats* Ecografia abdominal
Determinació de la SO2 al bulb de la jugular (SjO2) Radiografia simple d'abdomen*
Determinació de la pressió intracranial d'oxigen (PtiO2) TAC abdominal*
Eco-Doppler transcranial
Radiografia simple de cap, coll i columna*
TAC cranial i columna*
TOF

Nutrició Monitoritzacions Altres
Nutrició Enteral oral i per sonda Monitorització electrocardiogràfica Transport intrahospitalari del pacient crític
Nutrició Parenteral central i perifèrica Monitorització de la SAO2 arterial (pulsioximetria) Diagnòstic de la mort encefàlica
Alimentació oral Monitorització SVO2 mixta Procés de donació i extracció d'òrgans
Suplements orals Monitorització de la PVC
Monitorització de la Pressió arterial intravascular
Monitorització de la PIC
Monitorització de la SjO2
Monitorització de la PtiO2)
Monitorització d'antiarítmics*
Monitorització de drogues inotròpiques*
Monitorització de antibiòtics*
Monitorització de anticonvulsivants*

(*) Es tracta de tècniques i procediments que s'ofereixen als malalts d'UCI, però que porten a terme altres serveis de l'hospital.

Activitat Assistencial

Aquestes dades corresponen a l'any 2021

Hospitalització
% ingressos urgents  96,6%
Altes hospitalització  218
Estada mitjana  11,86
 
Interconsulta d"hospitalització  833
Interconsulta a urgències  230
Altra Activitat
PROVES  
Broncoscòpia flexible estàndar  1
Capnografia  1
Cateteritzacio arterial  4
Electrocardiograma  541
Monitoratge de mecànica ventilatòria  10
Monitoratge de pressió arterial sistèmica  12
Monitoratge de pressió venosa central  4
Monitoratge electrogràfic. Telemetria  11
Monitoratge índex biespectral (BIS)  2
Pulsioximetria /Pulsioximetria nocturna  7
Punció lumbar  2
 
TRACTAMENTS  
Ventilació assistida invasiva  6
Ventilació assistida no invasiva  16
Oxigenoteràpia Alt flux  31
Oxigenoteràpia Baix flux  2
Administració de fàrmacs per aerosolteràpia  3
Inserció bomba  2
Cura / Manteniment Bomba d" infusió  1
Col•locació via central: Basílica  14
Col•locació via central: Femoral  2
Sedació Endovenosa  2
Hemodiafiltració online  1
Intubació endotraqueal  3
Inserció de sonda nasogàstrica  1
Reanimació cardiopulmonar avançada  3
Mesures d"aïllament ambiental / microbiològic  1
Transfusió de plasma  1
Nutrició enteral  1
Col•locació catèter PICC ecoguiat  2

Activitat Docent

Activitat docent del Servei: PDF

Cronograma Rotacions: PDF

Protocol de supervisió del Resident: PDF

Programes

Programa de l'especialitat adaptat al centre: PDF

Programa nacional de l'especialitat: PDF

©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal