gencat
RSS
Àmbit Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Portada • Ciutadania • Oferta Assistencial • Serveis i Unitats

Angiologia i Cirurgia Vascular

Tornar al llistat de Serveis
Equip

Cap de servei

Dr. Sergi Bellmunt Montoya

Cap de secció

Dra. Núria Torreguitart Mirada

Facultatius especialistes

Dr. Jordi Cordobés Gual

Dr. José Luis González Navarro

Dr. Fernando Guiu Callén

Dra. Ljubica Monica Sarmiento Marasovic

Dr. Christian Michael Espinal Chirinos

Dr. Eric Ruslender

Dr. Daniel Gil Sala

Dr. Diego Gomez Arbelaez

Dra. Laia Sanchez Garcia

Dr. Angel Xavier Tenezaca Sari

Dr. Jorge Andres Moreno Molina

Cartera de Serveis

Proves diagnòstiques
Arteriografia no selectiva d'aorta
Arteriografia no selectiva d'extremitats inferiors
Arteriografia no selectiva d'extremitats superiors
Arteriografia d'arc aòrtic i TSA
Flebografia no selectiva d'extremitats superiors
Flebografia no selectiva d'extremitats inferiors
Patologia aneurismàtica: cirurgia endovascular
Reparació endovascular d'aneurisma d'aorta abdominal (EVAR)
Reparació endovascular d'aneurisma d'aorta toràcica
Reparació endovascular d'aneurisma visceral
Reparació endovascular d'aneurisme popliti
Reparació endovascular d'aneurisma ilíac
Altre reparació endovascular (d'aneurisme) d'altres vasos
Implant endovascular d'injert d'aorta abdominal. Empelt de stent, reparació aneurisma

Malaltia arterial perifèrica: tromboendarterectomia, derivacions vasculars i simpatectomia
Endoarterectomia aorta
Endoarterectomia femoral
Tromboendarterectomia ilio-femoral
Endoarterectomia poplítia
Tromboendarterectomia arteries abdominals (renals, AMS, etc)
Endoarterectomia subclàvia
Endarterectomia vasos de l'extremitat superior: axil·lar, braquial, radial, cubital
Endoarterectomia, lloc no especificat
Bypass aorto-celíac
Bypass aorto-mesentèric
Derivació aorta-renal
Bypass aorto-ilíac
Bypass aorto-femoral
Bypass aorto-bifemoral
Bypass ilio-femoral
Bypass ilio-popliti
Bypass femoro-popliti
Bypass femoro-femoral
Bypass femoro-popliti creuat
Bypass femoro-distal
Bypass popliti-popliti
Bypass axil·lo-braquial
Bypass axil·lo-femoral
Bypass axil·lo-bifemoral
Altres derivacions o desviacions vasculars (perifèriques).Axil·lar-braquial,femoral-femoral,poplítia, NOS
Reimplantació de vas renal aberrant
Reimplantació arteria renal
Simpatectomia lumbar
Simpatectomia periarterial
Patologia carotídia i dels troncs supraaòrtics: cirurgia oberta i endovascular
Tromboendarterectomia carotidea
Reparació de vas sanguini amb empelt de pedaç tissular
Reparació de vas sanguini amb empelt de pedaç sintètic
Inserció de cànula de vas a vas. Formació(per cànula externa) de: fístula/derivació (arteriovenosa)
Endoarterectomia. Amb: embolectomia, empelt de pedaç, derivació temporal durant un procediment
Endoarterectomia caròtide primitiva intratoràcica
Operacions de cos carotidi i altres cossos vasculars. Quimiodectomia, glomectomia carotídia
Desviació aorta-subclàvia-caròtide. Aorta a caròtide i braquial, aorta a subclàvia i caròtide
Bypass aorto-carotidi
Bypass aorto-subclavi
Bypass aorto-tronc braquiocefàlic
Bypass carotido-carotidi
Bypass carotido-subclavi
Lligadura carotídia o de vena jugular
Angioplàstia carotídia
Inserció percutànea de stent(s) d'artèria caròtida
Inserció percutània d'altres stents d'altres artèries precerebral(s) (extracranials)
Reparació o oclusió endovascular de vasos de cap i de coll. Reparació aneurismes AV [MAV], fístules
Reparació endovascular d' artèria vertebral
Endopròtesis carotídea

Síndrome d'isquèmia aguda: embolectomia
Embolectomia arterial transfemoral
Embolectomia arterial transpoplítia
Embolectomia de vasos d'extremitats superiors
Embolectomia arterial de troncs viscerals
Varices - Insuficiència venosa crònica
Tècnica de CHIVA
Lligadura i esquinçament de venes varicoses de l'extremitat inferior
Injecció d'agent esclerosant en la vena
Lligadura i esquinçament d'altres venes varicoses de cap i coll. Jugular

Patologia aneurismàtica: cirurgia oberta
Retallament d'aneurisma
Resecció altres vasos cap i coll amb reemplaçament. Artèria caròtide, vena jugular
Resecció aneurisma vasos EESS amb bypass
Aneurismectomia amb anastomosis EESS
Resecció aneurisma aorta abdominal amb reemplaçament (injert recte o bifurcat)
Aneurismorrafia aorta abdominal
Resecció aneurisma / tumoració de tronc visceral
Resecció artèries de l'extremitat inferior amb reemplaçament. Femoral(comuna)(superficial),poplítia, tibial
Aneurismectomia EEII
Resecció de vas amb reemplaçament, lloc inespecificat
Accessos vasculars per hemodiàlisis
Fístula AV Radio-Cefàlica
Fístula AV Húmero-Cefàlica
Fístula AV Húmero-Basílica
Loop antebraquial (Fístula AV amb pròtesi)
Revisió de derivació arteriovenosa per a diàlisi renal. Extracció derivació antiga i creació d'una nova
Extracció de derivació arteriovenosa per a diàlisi renal
Reparació de fístula arteriovenosa. Reparació per: retallament, coagulació, lligadura i divisió
Extracció de derivació arteriovenosa pera diàlisi renal
Angioplàstia arterial accés diàlisi (artèria)
Angioplàstia venosa accés diàlisi (vena)
Altres reparacions vasculars. Artroplàstia NOS, reimplantació d'artèria, plicatura de vena (perifèrica)

Traumatismes vasculars: lligadures, sutures, reparacions, reseccions i altres excisions
Sutura de vena
Sutura d'artèria
Lligadura artèries o venes EESS
Lligadura aorta
Lligadura de tronc visceral
Lligadura de vena intraabdominal
Lligadura artèries EEII
Lligadura venes EEII
Altres excisions vasos de l'extremitat superior. Axil·lar, braquial, radial, cubital
Altres excisions aorta
Altres excisions artèries abdominals. Celíaca, gàstrica, hepàtica, ilíaca, mesentèrica, renal, esplènica
Altres excisions venes abdominals. Ilíaca, porta, renal, esplènica, vena cava (inferior)
Altres excisions artèries de l'extremitat inferior. Femoral (comuna) (superficial), poplítia, tibial
Altres excisions venes de l'extremitat inferior. Femoral, poplítia, safena, tibial
Reparació de vas sanguini amb empelt de pedaç sintètic
Reparació de vas sanguini amb empelt de pedaç tissular
Reparació de vas sanguini amb empelt de pedaç de tipus no especificat
Altres reparacions vasculars. Arterioplàstia NOS, reimplantació d'artèria, plicatura de vena (perifèrica)
Resecció aorta amb anastomosi
Resecció altres vasos cap/coll amb anastomosi. Artèria caròtide, vena jugular
Resecció vasos de l'extremitat superior amb anastomosi. Axil·lar, braquial, radial, cubital
Resecció d'artèries abdominals amb anastomosis. Celíaca, gàstrica, hepàtica, ilíaca, porta, renal, esplènica, vena cava (inferior)
Resecció venes abdominals amb reemplaçament. Ilíaca, porta, renal, esplènica, vena cava (inferior)
Resecció d'artèries d'extremitat inferior amb anastomosis: Femoral comú i superficial, poplitea i tibials
Resecció venes de l'extremitat inferior amb anastomosi. Femoral, poplítia, safena, tibial
Resecció venes de l'extremitat inferior amb reemplaçament. Femoral, poplítia, safena, tibial
Excisió angioma facial -pell i tx subcutani
Amputacions i desbridaments
Amputació de dits del peu. Amputació: cap metatarsià, radial del peu, per articulació
Amputació a través del peu. De: Chopart, avantpeu, mediotarsiana, transmetatarsiana
Altra amputació per sota el genoll. Amputació de cama a través de tíbia i peroné
Amputació per damunt del genoll. Amputació: de cama a través del fèmur, de cuixa, supracondília
Revisió de monyó d'amputació. Reamputació, tancament secundari, retalladament
Amputació i desarticulació de dits de la mà
Desbridament excisional de ferida, infecció o cremada. Extracció: necrosi, escara, teixit desvitalitzat

Revisió de procediments vasculars
Control d'hemorràgia consecutiva a cirurgia vascular
Altres revisions de procediment vascular. Eliminació coàguls(empelt); revisió anastomosi vas sanguini
Control d'hemorràgia, no especificat d'una altra manera. Angiotrípsia, venotrípsia, postoperatòria NOS
Desfermament de vas. Dissecció i desfermament de teixit adherent (paquet): vasculonerviós, vascular

Patologia limfàtica
Excisió de gangli limfàtic regional
Altres operacions d'estructures limfàtiques

Gabinets diagnòstics
Sala d'hemodinàmica diagnòstica (dimarts i divendres)

Diagnòstic endovascular
Arteriografia no selectiva Arteriografia selectiva
Arteriografia d'artèries femoral i altres artèries d'extremitat inferior Arteriografia selectiva mi contralateral
Arteriografia no selectiva aortografía + mmii Arteriografia selectiva ms via femoral
Arteriografia no selectiva aortografia abdominal Arteriografia renal
Arteriografia no selectiva mmss via braquial Arteriografia suprarenal
Arteriografia no selectiva arteriografia funcional Arteriografia selectiva tronc celíac
Arteriografia no selectiva aortografia toràcica Arteriografia selectiva troncs mesentèrics
Arteriografia no selectiva troncs supra-aòrtics Arteriografia selectiva troncs supra-aòrtics
Arteriografia no selectiva accés hemodiàlisi (via braquial) Arteriografia visceral digestiva
Arteriografia selectiva esplènica supraselectiva
Arteriografia pèlvica
Arteriografia selectiva accés hemodiàlisi (via femoral)
Arteriografia selectiva portografia arterial
Arteriografia pulmonar selectiva
Arteriografia selectiva altres

Arteriografia cerebrovascular Flebografia no selectiva Flebografia selectiva
Angiografia arco aortico i tsa Flebografia no selectiva EESS unilateral Flebografia selectiva venes hepàtiques
Angiografia arco aortico i selectiva Flebografia no selectiva EESS bilateral Flebografia selectiva renal
Angiografia cerebral completa i selectivas Flebografia no selectiva EEII unilateral Flebografia selectiva gonadal
Angiografia carotida externa unilateral Flebografia no selectiva EEII bilateral Flebografia selectiva altres venes
Angiografia carotida externa biilateral Estudi funcional (flebografia dinàmica)
Iliocavografia
Cavografia superior
Altres flebografies

Terapèutica endovascular
Angioplàstia simple arterial Stenting arterial Fibrinòlisis
Angioplàstia arterial aorto-iliacaç Inserció de stent tronc braquiocefàlic Fibrinòlisi arterial perifèrica
Angioplàstia femoral Stent aorta toràcica Fibrinòlisi arterial pulmonar
Angioplàstia poplitia Stent aòrtic abdominal Fibrinòlisi arterial renal
Angioplàstia arterial perifèrica: troncs distals Stent arteria renal Fibrinòlisi arterial visceral digestiva
Angioplàstia arterial renal Inserció de stent ilíac Fibrinòlisi altres artèries
Angioplàstia arterial visceral digestiva Inserció de stent femoral Fibrinòlisi control de fibrinòlisi
Angioplàstia subclàvia Inserció de stent popliti Fibrinòlisi empelt vascular
Angioplàstia humeral Inserció de stent distal Fibrinòlisi altres venes
Angioplàstia tronc braquiocefàlic Inserció de stent subclavi Fibrinòlisi territori cava superior
Angioplàstia aorta toràcica Inserció de stent humeral Fibrinòlisi accés diàlisi
Angioplàstia arterial empelt vascular Inserció de stent(s) de vas(os) perifèric(s) Fibrinòlisi territori cava inferior
Angioplàstia arterial accés diàlisi (artèria)

Endopròtesis vasculars Embolitzacions Catèter venós central
Endopròtesi vascular arterial perifèrica Embolització malformació venosa esclerosi percutània Catèter venós central no tunelitzat
Endopròtesi vascular ilíaca Embolització malformació vascular arterio-venosa Catèter venós central tunelitzat
Endopròtesi vascular arterial renal Embolització hemorràgia traumàtica Catèter venós central reservori
Endopròtesi vascular arterial visceral digestiva Embolització hemorràgia retroperitoneal / paret abdominal Revisió catèter venós central revisió catèter venós disfuncionant
Endopròtesi vascular accés diàlisi Embolització esplènica Repermeabilització de catèter ocluït
Endopròtesi vascular aòrtica Embolització miomes uterins Recanvi catèter venós
Endopròtesi vascular territori cava inferior Embolització ronyó terminal Catèter venós central reparació ruptura externa
Endopròtesi vascular territori cava superior Embolització varicocel Retirada de catèter tunelitzat
Endopròtesi vascular altres artèries Embolització venes pèlviques Retirada de reservori
Endopròtesi vascular altres venes Embolització altres Recol·locació catèter disfuncionant
Embolització d'artèria hipogàstrica

Angioplàstia simple venosa Filtre de vena cava Trombectomia mecànica
Angioplàstia venosa accés diàlisi (vena) Filtre vena cava permanent Trombectomia mecànica arterial perifèrica
Angioplàstia venosa territori cava inferior Filtre vena cava temporal Trombectomia mecànica empelt vascular
Angioplàstia venosa territori cava superior Filtre vena cava recol·locació Trombectomia mecànica venosa
Angioplàstia venosa altres venes Filtre vena cava extracció Trombectomia mecànica accés diàlisi
Trombectomia mecànica arterial selectiva visceral

Tractament de pseudoaneurisma Altres procediments de recanalització vascular Altres
Tractament de pseudoaneurisma compressió guia ecogràfica Angioplàstia amb baló de tall Procediments farmacològics intravasculars
Tractament de pseudoaneurisma injecció de trombina Altres procediments de recanalització vascular Extracció de cos estrany intravascular

Activitat Assistencial

Aquestes dades corresponen a l'any 2021

Hospitalització
% ingressos urgents  39,7%
Altes hospitalització  434
Altes CMA  34
Estada mitjana  5,91
Consulta Externa
Primeres visites  2.133
Visites successives  2.968
Total Visites  5.101
 
Interconsulta d'hospitalització  288
Interconsulta a urgències  179
Hospital de Dia
Sessions  115
Quiròfans
Programades amb ingrés  299
Urgents  159
CMA  33
ambulatòries  6
Intervencions totals  497
Altra Activitat
PROVES  
Cartografia arterial d' extremitats inferiors  349
Control endopròtesi aòrtica amb Ecodoppler  63
Ecodoppler - marcatge vascular  17
Índex Turmell - Braç  1.056
 
RADIOLOG.  
Arteriografia no selectiva: aortografiamembres inferiors  230
Doppler aortoilíac  1
Doppler de membres inferiors arterial  22
Doppler de membres superiors arterial  1
Ecodoppler arterial EEII  527
Ecodoppler arterial EESS  144
Ecografia doppler aòrtica (abdominal)  274
Ecografia doppler arterial troncs viscerals  6
Ecografia doppler cava (abdominal)  4
Ecografia doppler de fístula d'hemodiàlisi  34
Ecografia doppler renal  88
Ecografia doppler troncs supraaòrtics  814
Ecografia doppler venosa d'extremitats inferiors  1.579
Ecografia doppler venosa d'extremitats superiors  228
Fistulografia  1
 
ALTRES VISITES  
Avaluació Comité  55
Primera visita d'infermeria  15
Segona opinió  6
Visita per cura d'infermeria  1.222
Visita successiva d'infermeria  17
 
TELEMEDICINA  
Consulta a distància sense pacient  80
Consulta telefònica de/a pacient  177
Primera visita a distància sense pacient  80
Primera visita telefònica  79
Visita a distància amb pacient  10
Visita successiva a distància sense pacient  28
Visita successiva telefònica  68
 
ACTIVITAT INFERMERIA  
Cura de ferides i altres lesions  98
Cures de benestar  11
Cures d'higiene i Prevenció Infecció  12
Educació Sanitària  22
Embenat compressiu  5
Obtenció de mostres  5
Procediments Diagnòstics i Terapèutics  1
 
PROCED IQ  
Arteriografia d'artèries femoral i altres artèries d'extremitat inferior  22

Activitat Docent

Activitat docent del Servei: PDF

Pujar

©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal