gencat
RSS
Àmbit Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Portada • Ciutadania • Oferta Assistencial • Serveis i Unitats

Cirurgia Toràcica

Tornar al llistat de Serveis
Video del servei

Foto del servei

Equip

Cap de Secció

Dr. Carlos A. Rombolá Més informació

Facultatius especialistes

Dr. Mario Montesinos Encalada Més informació

Dra. Cora Andrea Sampedro Salinas Més informació

Dr. Juliol Ricardo Torres Bermudez

Dr. Juan Diego Aviles Parra

Supervisora d’Infermeria Hospitalització

Jessica Botellero

Supervisora d’Infermeria Quirúrgica

Cristina Arenillas

Contactar

Hospitalització: 3a Planta nord
Quiròfans: 3a Planta

cirurgiatoracica.lleida.ics@gencat.cat

Telèfon: 973 245298 (Fax: 973 705294)

Telèfons d'interès:
Centraleta: 973 248100
Programació: 973 705201
Secretaria: Sra Marta López Domingo

Presentació

La cirurgia toràcica aborda les malalties dels pulmons, la tràquea, els bronquis, la pleura, el mediastí, el diafragma, la paret toràcica (costelles i estèrnum), el sistema nerviós autònom toràcic (sudoració excessiva de les mans) i tracta dels traumatismes toràcics. Així doncs, la cirurgia toràcica engloba totes les patologies de la cavitat toràcica a excepció de les del cor i els grans vasos.

El tractament del càncer de pulmó, les metàstasis pulmonars, els tumors del mediastí, les malalties de la pleura, la sudoració excessiva de les mans i la correcció de les deformitats de la paret toràcica es poden tractar actualment en molts casos mitjançant la cirurgia toràcica mínimament invasiva.

La cirurgia toràcica vídeo-assistida ( "VATS" sigles en anglès) ha experimentat un gran desenvolupament des del seu inici en els anys 90. Aquesta tècnica ha demostrat ser segura i efectiva per al tractament de les patologies toràciques oncològiques i no oncològiques. Tant la VATS com la cirurgia assistida per robot ( "RATS" sigles en anglès) són comunament anomenades abordatges mínimament invasius i estan associades a una disminució de les complicacions postoperatòries, del dolor postoperatori i de l'estada hospitalària. Respecte als seus resultats oncològics, ofereix iguals o millors taxes de supervivència i recurrència, quan es compara amb abordatges oberts com la toracotomia. Actualment, la majoria de les cirurgies que realitzem al nostre servei són dutes a terme amb aquestes tècniques.

A Lleida, l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, de l’Institut Català de la Salut,és l'únic centre hospitalari que ofereix l'especialitat de cirurgia toràcica a la ciutadania, des de l'any 2012.

La Secció de Cirurgia Toràcica aporta una cobertura assistencial total de 24 hores, els 365 dies de l'any. L'atenció integral abasta l'estudi diagnòstic, la teràpia personalitzada, el seguiment postquirúrgic intrahospitalari, les consultes externes i la col•laboració amb els serveis mèdics i quirúrgics d'altres especialitats.

La implicació i disponibilitat dels professionals sanitaris que integren la Secció de Cirurgia Toràcica disminueix eficaçment el temps de demora entre diagnòstic i acció quirúrgica, evita la derivació dels pacients a centres d'altres llocs, i en conseqüència, resol amb eficiència els inconvenients sociofamiliars derivats d'aquests desplaçaments.

Cartera de Serveis

Pulmó Mediastí Tràquea i bronquis Pleura
Càncer de pulmó Estadificació del càncer de pulmó Estenosi traqueal Vessament pleural
Metàstasis pulmonars Diagnòstic de malalties ganglionars mediastíniques Tumors traqueobronquials Hemotòrax
Cirurgia mínimament invasiva: lobectomies, segmentectomies, reseccions pulmonars no anatòmiques Patologia infecciosa Lesions traumàtiques Pneumotòrax
Malformacions pulmonars Mediastinitis Tumors pleurals
Patologia infecciosa Quists mediastínics
Radiofreqüència Tumors benignes i malignes
Tumors benignes Miastènia gravis
Cirurgia de reducció de volum

Sistema nerviós autònom toràcic Paret toràcica Estret superior del tòrax Diafragma
Hiperhidrosi primària. Simpatectomia toracoscòpica Deformitats de paret toràcica Cirurgia de tumors Pancoast Hèrnies congènites i adquirides
Traumatismes toràcics. Osteosíntesis Paràlisi diafragmàtica
Tumors ossis Tumors diafragmàtics

Col·laboració amb altres serveis quirúrgics

Cirurgia general i de l'aparell digestiu
Cirurgia maxil·lofacial
Otorinolaringologia
Traumatologia
Cirurgia plàstica
Cirurgia de la Mama
Angiologia i cirurgia vascular

Activitat Assistencial

Com a part d'un compromís assistencial multidisciplinari, els membres de la secció participen en diversos comitès:

  • Comitè de Tumors Oncològics Toràcics
  • Comitè de Patologia Pulmonar Intersticial
  • Comitè d'Assistència al Pacient Politraumatitzat

Col•laboració al circuit de diagnòstic ràpid, per assegurar una ràpida actuació integral en els pacients amb sospita de malaltia oncològica pulmonar.

El nostre programa de cirurgia toràcica mínimament invasiva inclou la participació d'altres professionals de les àrees d’infermeria, metges especialistes en medicina física i rehabilitació, fisioterapeutes i psicòlegs que acompanyaran el pacient des del moment que s'indica la cirurgia fins a l'alta mèdica, ja superat el procediment quirúrgic.

Ocupació assistencial en col•laboració amb els serveis de Medicina Intensiva, Pneumologia, Radiologia, Oncologia Mèdica, Radioteràpia i Cirurgia General.

Activitat Docent

Formació de pregrau

Alguns membres del servei de cirurgia toràcica exerceixen funcions de professors associats de la Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida (UdL); tots en conjunt col•laboren amb la formació dels estudiants de la facultat de Medicina.

Formació de postgrau

Els membres del servei col•laboren en la direcció de tesis doctorals i formen part dels tribunals.

Metges interns residents

La Secció de Cirurgia Toràcica acull residents de Cirurgia General i Pneumologia durant la rotació específica de l'especialitat, que complementen així la formació com a residents.

Formació continuada. Centre de Recerca Biomèdica Avançada (CREBA)

Els membres del servei formen part d'un programa de perfeccionament en sutures traqueobronquials i vasculars avançades (obertes i toracoscòpiques) amb models animals per cirurgians toràcics. A més de l'activitat docent a l'Hospital, la Secció de Cirurgia Toràcica organitza cursos de formació continuada al Centre de Recerca Biomèdica Avançada (CREBA) segons el model experimental porcí.

Activitat de Recerca

  • Estudi prospectiu multicèntric de la Societat Espanyola de Cirurgia Toràcica. Rendibilitat diagnòstica i valor pronòstic del rentat de la cavitat pleural pre i post-resecció pulmonar major al carcinoma de pulmó no de cèl•lula petita.
  • Grup de treball de la Societat Espanyola de Cirurgia Toràcica. Grup Espanyol-Video Assisted Thoracic Surgery (GEVATS).
  • Grup d'Espanyol de Localització de Lesions Pulmonars de la Societat Espanyola de Cirurgia Toràcica (GELLP). Estudi multicèntric prospectiu observacional. Marcatge de nòduls pulmonars: valoració dels diferents mètodes en termes d'eficàcia, marges quirúrgics, morbimortalitat i cost-efectivitat.
  • Grup Espanyol Multicèntric d'Estudi del Pneumotòrax Espontani Primari (GEMENEP) del Grup Emergent de Cirurgia Toràcica (GECT) de SEPAR.

Pujar

©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal