gencat
RSS
Àmbit Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Portada • Ciutadania • Oferta Assistencial • Serveis i Unitats

Anatomia Patològica

Tornar al llistat de Serveis
Video del servei

Equip

Cap de servei

Dr. Xavier Matias-Guiu Guia

Cap de secció

Dra. Judit Pallarés Quixal

Supervisora

Sra. Mercè Ruestes Gallego

Facultatius especialistes

Dr. Felip Vilardell Vilellas

Dra. Sònia Gatius Calderó

Dra. Annabel Abó Rivera

Dra. Pilar Gallel Vicente (Hospital Sta. Maria)

Dr. Jordi Tarragona Foradada (Hospital Sta. Maria)

Dra. Elena Estaran Silvan

Dr. Miguel Piñol Ribas

Metges residents

Dra. Mariona Mendez Olavide

Dra. Michelle Cossette Merheb

Dr. Pablo Del Pino Jimenez

Dr. Andres Eric Langmuir Sanchez

Dr. Oihan Mantzizidor Otaegi

Titular superior no sanitari

Ana Velasco Sanchez

Dolors Cuevas, Hospital Santa Maria

Maria Santacana (IRBLLEIDA)

Cartera de Serveis

Patologia Quirurgica, Citopatologia, Autòpsies Estudi de gangli sentinella Estudis intraoperatoris Patologia molecular diagnòstica-pronòstica-predictiva Banc de tumors Construcció de Tissue-microarrays de mostres parafinades
Càncer de mama (amb tecnologia OSNA), melanoma, cáncer de vulva, cáncer de cérvix, cáncer d’endometri Immunohistoquímica automatitzada (Catàleg de més de 160 anticossos primaris), Clonalitat neoplàsies limfoides, Estudi expressió-amplificació Her2Neu (Immunohistoquímica, ISH), Estudi mutacional de cKit-PDGFra, KRAS, EGFR, beta-catenina, HFE, SDHD, FOXL2, P53, RET, POLE, PTEN, JAK2 (V617F), Estudi translocació ALK, c-Myc., Detecció-tipificació papil•loma virus i poliomavirus, Cribratge HPV (Hybrid capture 2), Translocacions en limfomes i leucemies (BCR-ABL), BCL2, BCL1, Pronòstic-predicció resposta neoplàsies SNC (1p19q) (MGMT), Estudi de càncer familiar, Gens reparadors (Immunohistoquímica MLH1, MSH2, MSH6, PMS2), Inestabilitat de microsatèl•lits (Multiplex-PCR-seqüenciació) Congelació isopentà líquid, conservació –80ºC

Cartera de serveis Patologia Quirúrgica: PDF

Cartera de serveis Tècniques HQ/IHQ: PDF

Cartera de serveis Tècniques Moleculars: PDF

Cartera de serveis Tècniques: PDF

Instruccions per a l'enviament de mostres AP: PDF

Activitat Docent

Activitat docent del Servei: PDF

Cronograma Rotacions: PDF

Protocol de supervisió del Resident: PDF

Activitat de Recerca

Activitat de recerca del Servei: PDF

Pujar

©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal