gencat
RSS
Àmbit Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Portada • Ciutadania • Oferta Assistencial • Serveis i Unitats

Urologia

Tornar al llistat de Serveis
Video del servei

Equip

Cap de servei

Dr. Joan Ramon Bordalba Gómez

Cap de secció

Dr. Xavier Pascual García

Supervisor/a

Sra. Dolors Sanmartín

Facultatius especialistes

Dra. Carlota Sancho Lopez

Dr. Guillermo Velez Gayasamin

Dra. Meritxell Palomera Fernandez

Dra. Marta Viridiana Muñoz Rivero

Dr. Cayo Estigarribia Benítez

Dra. Marina Riera Ponsati

Metges residents

Dr. Jorge Peña Lueza

Dra. Merce Matinero Tor

Dr. Guillermo Martín Moral

Dr. David Orfila Sintes

Dra. Núria Sala Grau

Cartera de Serveis

Proves diagnòstiques Actes terapèutics Intervencions quirúrgiques
Biòpsia punció pròstata Cateterisme uretral Abscés perirenal. Desbridament i drenatge Nefropèxia
Biòpsia punció testicle Dilatacions uretrals Abscés urinós drenatge Nefrostomia percutània
Biòpsia quirúrgica urològica Punció evacuadora. Hidrocele Amputació parcial del penis Nefroureterectomia total
Biòpsia renal percutània Punció suprapúbica. Talla vesical Càlculs, cossos estranys. Extirpació per cistoscòpia. Litotrícia Operació incontinència urinària via abdominal
Cistomanometria Amputació penis Carúncula uretral. Carunculectomia Orquiopèxia bilateral
Cistoscòpia, amb cistoscop flexible Castració bilateral Orquiopèxia unilateral
Cistoscòpia diagnòstica biòpsia Castració unilateral Parafimosi. Tractament quirúrgic
Ecografia transrectal de pròstata Cavernostomia Pielostomia
Ecografia urològica Circumcisió fimosi Pielolitotomia laparoscòpica
Estudi funcional urològic complet, inclòs perfil uretral Cistectomia laparoscòpica Pieloplàstia laparoscòpica
Fluxometria Cistectomia parcial Pòlips uretrals
Pielografia ascendent Cistectomia radical més ureteroileostomia Prolapse uretral
Ureteroscòpia Cistectomia radical més ureterostomia cutània Prostatectomia radical laparoscópica
Cistectomia total Prostatectomia radical – ampliada – (limfadenectomia)
Cistocele més operació tractament incontinència via abdominal Enucleació prostàtica amb làser Holmium
Cistoplàstia Pròtesi testicular
Cistoràfia Diverticulectomia vesical
Decapsulació renal Quist d'escrot. Tumor superficial. Extirpació
Ectòpia abdominal testicle. Tractament quirúrgic Quist de cordó. Extirpació
Electrocoagulació de papil•loma de gland i meat Quist renal. Tractament quirúrgic o per punció
Electrocoagulació transuretral Ressecció coll vesicular qualsevol via
Emasculació total amb limfadenectomia Ressecció transuretral de pròstata
Enterocistoplàstia Ressecció transuretral de tumors vesicals
Epididimectomia Resseccions transuretrals de neoformacions uretrals
Epispàdies segon temps Secció istme ronyó en ferradura
Epispàdies primer temps Supraadrenalectomia
Extracció de càlculs o cossos estranys uretra Supraadrenalectomia laparoscòpica
Extraccions de càlculs uretrals via endoscòpica Suspensió vesical laparoscòpica
Fístules genitourinàries. Correcció quirúrgica Talla vesical o cistotomia
Frenulectomia desbridament prepucial Torsió del cordó espermàtic. Tractament quirúrgic
Gangrena de Fournier, tractament quirúrgic Trasplantectomia
Hidrocele amb hèrnia congènita Ureterectomia
Hidrocele unilateral Ureterocele
Hidrocele bilateral Ureterocistoneostomia bilateral
Hipospàdies en un sol temps Ureterocistoneostomia unilateral
Hipospàdies primer temps Ureteroileostomia cutània (Bricker)
Incontinència urinària. Operacions per via vaginal amb o sense Cistoureterocele Ureterolisi per fibrosi retroperitoneal
Intervencions menors Ureterolitotomia
Limfadenectomia inguinal bilateral Ureteroplàstia, tractament complet
Limfadenectomia radical retroperitoneal Ureteroplàstia. Ureteropielostomia
Litoclasth (ureteral i vesical) Ureteroràfia
Litotrícia amb làser Holmium Ureteroscòpia i litotrípsia in situ
Litotrípsia de litiasi ureteral in situ Ureterosigmoidostomia cutània
Litotrípsia de litiasi vesical in situ Ureteriosigmoidostomia unilateral
Lumbotomia exploradora. Biòpsia Ureterostomies cutànies
Meatotomia uretral, meatoplàstia Uretrotomia endoscòpica
Nefrectomia Uretrotomia interna o externa, uretrostomia
Nefrectomia bilateral Varicocele unilateral
Nefrectomia laparoscòpica Varicocele bilateral
Nefrectomia parcial Vasectomia bilateral
Nefrectomia radical laparoscópica Vesiculectomia
Nefrectomia, nefrolitotomia

Activitat Assistencial

Aquestes dades corresponen a l'any 2021


Hospitalització
% ingressos urgents  62,9%
Altes hospitalització  1.030
Altes CMA  99
Estada mitjana  4,98
Consulta Externa
Primeres visites  3.409
Visites successives  13.657
Total Visites  17.066
 
Interconsulta d'hospitalització  409
Interconsulta a urgències  19
Hospital de Dia
Sessions  1.246
Quiròfans
Programades amb ingrés  358
Urgents  293
CMA  93
ambulatòries  3
Intervencions totals  747
Altra Activitat
PROVES  
Fluxometria urinaria  615
Mesura miccional residual  331
Urodinàmia basica - manometria urinària  187
 
RADIOLOG.  
BAG de pròstata transrectal guiada per ultrasons  229
Doppler de testicles  1
Ecografia d'aparell urinari (renal-bufeta-pròstata)  230
Ecografía d'escrot  68
Ecografia transrectal  1
Ecografia transrectal de pròstata  218
 
ALTRES VISITES  
Avaluació Comité  775
Elaboració informe  1
Primera visita d'infermeria  19
Segona opinió  6
Visita interna de valoració  21
Visita per cura d'infermeria  1732
Visita successiva d’infermeria telefònica  1
Visita successiva d'infermeria  87
 
TELEMEDICINA  
Consulta a distància sense pacient  4567
Consulta telefònica de/a pacient  540
Interconsulta a urgències  19
Primera visita a distància sense pacient  2
Primera visita telefònica  42
Primera visita videoconsulta  3
Visita a distància amb pacient  6
Visita successiva a distància sense pacient  151
Visita successiva telefònica  519
Visita successiva telemàtica  2
Visita successiva videoconsulta  95
 
ACTIVITAT INFERMERIA  
Circuits  1089
Control de paràmetres i monitorització  395
Cura de ferides i altres lesions  370
Cures de benestar  1497
Cures de catèters  190
Cures de comunicació i interacció  1878
Cures de mobilització  1402
Cures d'eliminació, sondes i drenatges  2204
Cures d'higiene i Prevenció Infecció  1768
Educació Sanitària  3343
Medicació  971
Obtenció de mostres  638
Procediments Diagnòstics i Terapèutics  1892
 
TRACTAMENTS  
Tractament endovesical  1734
 
PROCED IQ  
IQ menor consulta externa  6
Reemplaçament de sonda de nefrostomia  2
Sonda suprapúbica. Col•locació percutània  2
Cistoscòpia transuretral  846
Altra excisió o destrucció transuretralde lesió o teixit de bufeta. Resecció en  5
Sondatge vesical  734
Reemplaçament de catèter urinari permanent  52
Dilatació d'uretra. Pas de sondes a través de la uretra, extracció de càlculs de  141
Dilatació d' uretra  307
Reemplaçament de sonda d'ureterostomia.Canvi de sonda, reinserció de sonda  34
Reemplaçament de sonda de cistostomia  2
Incisió (fesa) dorsal o lateral de prepuci  1
Desbridament excisional de ferida, infecció o cremada. Extracció: necrosi, escara, teixit desvitalitzat  10

Activitat Docent

Activitat docent del Servei: PDF

Cronograma Rotacions: PDF

Activitat de Recerca

Activitat de recerca del Servei: PDF

Documentació

Protocols de supervisió: PDF

Pujar

©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal