gencat
RSS
Àmbit Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Portada • Ciutadania • Oferta Assistencial • Serveis i Unitats

Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Tornar al llistat de Serveis
Video del servei

Equip

Cap de servei

Dr. Jose Jaime Marín Nasarre

Cap de secció

Dr. Ramón Jové Talavera

Dr. Antonio Gomez Ribelles

Supervisor/a

Sra. Júlia Duran Vidal

Facultatius especialistes

Dr. Jesús Oran Espuys

Dr. José Carlos Saló Cuenca

Dr. Ferran Perez Villar

Dr. Antonio García Trujillo

Dr. Pau Forcada Calvet

Dra. Laura Prats Gispert

Dr. Jaume Mas Atance

Dra. Laura Peralta Marfull

Dr. Pau Solé Florensa

Dr. Jordi Espona Roselló

Dr. Amer Mustafa Golndolbeu

Dra. Isabel Parada Avendaño

Dra. Victoria Altemir Martinez

Dra. Marta Bonjorn Martí

Dra. Monica Pereda Paredes

Dr. Jorge Fortuño Vidal

Dr. Jaume Lluis Peroy Garcia

Dra. Ana Scott-Tennent De Rivas

Dra. Elisenda Gimenez Valero

Dr. Iñigo Guisasola Gorrochategui

Metges residents

Dra. Pilar Señor Revuelto

Dr. Federico Garcia de Luis

Dr. Jacob Gonzalez Sanchez

Dra. Carmela Maria Trigo González

Dr. Adrian Gil Torrano

Dra. Sandra Alcaraz Solano

Dra. Maialen Ciarsolo Atutxa

Dr. David Oribe Prados

Dra. Anne Recke Campos

Cartera de Serveis

Activitats ofertes
Abscés, desbridament, drenatge Fractura luxació de Monteggia
Acetabuloplàstia Fractura mal·leolar sense desplaçament (incruent)
Allargaments tendinosos Fractura mal·leolar amb desplaçament (incruent)
Alliberament aletes rotulianes Fractures mal·leolars (cruent) cadascuna
Amputació dit, desarticulació, desbridament Fractura metatarsians amb desplaçament (incruent)
Amputacions (excepte dits i grans desarticulacions) Fractura o luxació de raquis que precisen tracció esquelètica
Artròdesi d'espatlla Fractura per-sub i trocantèria (cruent)
Artròdesi d'espatlla sense pròtesi Fractura platells o tubersitats de tíbia desplaçats (incruent)
Artròdesi de canell Fractura pseudoartrosi d'escafoide o semilunar (cruent)
Artròdesi de colze Fractura sesamoides de peu (incruent)
Artròdesi de genoll Fractura supra o intercondília de fèmur (cruent)
Artròdesi de maluc Fractura supra o intercondília de fèmur (incruent)
Artròdesi dits Fractura supracondília d'húmer amb desplaçament (incruent)
Artròdesi sacroilíaca Fractura supracondília d'húmer sense desplaçament (incruent)
Artròdesi tibioperoneoastragalina Fractura supracondília húmer amb desplaçament (cruent)
Artrogriposi en membre superior o membre inferior (correccions ortopèdiques) Fractura trocànter major o menor (incruent)
Artròlisi grans articulacions (cruent) Fractura trocànter major o menor o reimplantament baixa de trocànter (cruent)
Artroplàstia genoll amb pròtesi total Fractura tuberositats de la tíbia sense desplaçament
Artroplàstia base primer metacarpià Fractura vorell cotiloïdal (incruent)
Artroplàstia canell amb diferents tècniques (pròtesi) Fractura-luxació d'astràgal (cruent)
Artroplàstia colze amb diferents tècniques (interposició pròtesi) Fractures associades cúbit i radi (cruent)
Artroplàstia de maluc-pròtesi total Fractures mal·leolars amb luxació de peu (cruent)
Artroplàstia espatlla amb pròtesi Fractures mal·leolars amb luxació de peu (incruent)
Artroplàsties metacarpofalàngiques i interfalàngiques Fusions vertebrals per via posterior
Artroplàsties parcials de grans articulacions Galindó de sastre. Cinquè super-adductus. Tractament quirúrgic
Artrotomia (curetatge, modelat, etc.), espatlla, colze, canell, turmell Gran enguixat (cotilles, minerves, pelvipèdics, toracobraquial)
Artrotomia curetatge, modelat, rasurat, (genoll o maluc), qualsevol tècnica Guixos femorals, membre inferior
Artrotomia exploradora o extracció cos estrany (espatlla, colze, canell, turmell) Hallux valgus, varus, rigidus, etc. (cruent cadascun)
Artrotomia exploradora o extracció de cos estrany (genoll o maluc), qualsevol tècnica Hemipelvectomia
Astragalectomia Hèrnia de disc (excepte cervical). Tractament quirúrgic
Bandes congènites de constricció (cruent) Hèrnia muscular per ruptura de fàscies. Tractament quirúrgic
Bursitis o sinovitis que exigeixin immobilitazcions Higromes, bursitis, ganglions, quists sinovials. Extirpació
Capsulectomia dits (cruent) Ingert en illa (tècnica completa) neurotitzacions
Condromalàcia rotuliana (tractament per artroscòpia) Ingert laminar
Congelacions extensió entre 1-5% superfície corporal Intervencions menors (sense ajudants)
Cossos estranys superficials o subcutanis. Extracció Laminectomies lumbars
Cremades de menor quantia Lesions articulars o periarticulars sense fractura (cruent)
Cura cremades de mitjana extensió (més del 5% - 10%) Lesions complexes amb lligament i menisc
Cura i tractament mèdic de cremades de gran extensió (més del 10%) Lesions complexes amb lligaments i meniscos (tractament per artroscòpia)
Desarticulació de maluc Luxació acromioclavicular (incruent)
Desarticulació interescàpulo-toràcica Luxació acromioclavicular (cruent)
Dit en ressort, martell, grapa, coll de cigne (cruent) Luxació cervical sense alteració neurològica
Drenatge d'hematomes subunglals Luxació congènita de cap de radi (cruent, diverses tècniques)
Embenats elàstics i compressius i immobilitzacions (Velpeau, Robert-Jones, etc.) Luxació congènita de maluc
Epicondilitis, epitrocleitis i estiloïditis (cruent) Luxació congènita de maluc (cruent)
Epifisiòdesi Luxació coxofemoral amb fractura articular (cruent)
Epifisiòlisi de radi (incruent) Luxació coxofemoral amb fractura de coll de fèmur o diàfisi
Epifisiòlisi femoral (cruent) Luxació coxofemoral en les seves diverses formes
Epifisiòlisi maluc (cruent) Luxació coxofemoral inveterada (cruent)
Espatlla, colze, genoll, etc. (mobilització sota anestèsia) Luxació d'astràgal (cruent)
Esperçó calcani i neuroma de Mortón (extirpació) Luxació d'astràgal (incruent)
Esquinç tibio-peroné o tarsià (cruent) Luxació de canell (cruent)
Esquinços lligaments de tíbia, eroné, tarsians (incruent) Luxació de canell amb o sense fractura, luxació semilunar (incruent)
Esquinços lligaments turmell o tarsià (cruent) Luxació de colze (cruent)
Excisió esfacel, úlcera, desbridaments Luxació de peronés, distintes tècniques quirúrgiques
Excisió i penjolls a distància. Primer temps Luxació de ròtula (incruent)
Excisió o pla`stia en z o similar Luxació esternoclavicular (cruent)
Extracció claus o material d'osteosíntesi (grans intervencions) Luxació esternoclavicular (incruent)
Extracció claus, material d'osteosíntesi (petites intervencions) Luxació genoll (cruent)
Extracció de cossos estranys superficials de cara i coll sutura de ferides de menor quantia Luxació glenohumeral amb o sense factura de tuberositats (incruent)
Extracció quirúrgica de cossos estranys profunds Luxació glenohumeral i colze recidivant. Diverses tècniques (cruent) Fractura diàfisi cúbit i radi o ambdós
Fasciectomies Luxació mediotarsiana i tras metatarsiana (cruent)
Felgmó mà Luxació metacarpofalàngica o interfalàngica cadascuana (incruent)
Ferides penetrants en articulacions Luxació metacarpofalàngica o interfalàngica cadascuna (cruent)
Fibrosis musculars (gluti, quàdriceps) (cruent) Luxació metatarsofalàngiques cadascuna (cruent)
Flegmó beines tendinoses Luxació recidivant de ròtula (cruent)
Flegmó difús extremitats Luxació sacroilíaca
Flexes maluc i genoll, diverses tècniques cruentes Luxació sacroilíaca (cruent), cosigodínia coxi (escissió)
Fractura acetàbul (cruent) Luxació subastragalina (cruent)
Fractura acetàbul (incruent) Luxació subastragalina (incruent)
Fractura ala ilíaca (cruent) Luxació tibioperoneal tarsiana (incruent)
Fractura ala ilíaca (incruent) Luxació tibioperoneotarsiana (cruent)
Fractura anell pelvià (cruent amb doble abordatge) Luxacions metatarsofalàngiques o interfalàngiques, cadascuna (incruent)
Fractura anell pelvià amb o sense desplaçament (incruent) Mà sancallosa radial i cubital (cruent)
Fractura anell pelvià desplaçat (cruent abordatge únic) Macro, Campto, Clino, Poli, Sindactília. Tractament quirúrgic
Fractura apòfisi vertebral Malàcia del semilunar (cruent)
Fractura arcs vertebrals Malaltia de Dupuytren. Una mà
Fractura arrencament base cinquè metatarsià (incruent) Malaltia de Perthers (cruent)
Fractura arrencament de base del cinquè meatarsià (cruent) Maluc en ressort (cruent)
Ractura associada cúbit i radi amb desplaçament (incruent) Meniscectomia (cadascuna)
Fractura associada cúbit i radi sense desplaçament Meniscectomia (cadascuna) per artroscòpia
Fractura borell cotiloïdal (cruent) Metatars varo, peu equí o adductó correcció quirúrgica (cadascun)
Fractura cap o diàfisi de peroné aïllada (incruent) Mig enguixat (que afecten a MS o MI en la seva totalitat i resta de guixos funcionals)
Fractura cap radial amb desplaçament (incruent) Monyó amputació regulació. Reamputació
Fractura cap radial amb desplaçament. Osteosíntesi o pròtesi Neteja i sutura d'escalp
Fractura cap radial sense desplaçament (incruent) Neuròlisi, neuroctomies selectives. Extirpació de neuromes cicatricials
Fractura coll d'húmer (cruent) Onicogrifosi. Tractament quirúrgic per avulsió
Fractura coll d'húmer amb desplaçament (incruent) Operació de Darrash i similars
Fractura coll d'húmer amb luxació de cap húmer. Tractament quirúrgic Osteocondrítia dissecant (cruent). Qualsevol tècnica
Fractura coll fèmur, diferents tipus (cruent) Osteocondromes
Fractura ossos vertebrals amb desplaçament (incruent) Osteomielitis. Tècniques de Papineau
Fractura ossos vertebrals sense desplaçaments Osteotomia correctora de fèmur
Fractura costells vèries sense complicació endotoràcica (infiltració) Osteotomia correctora de maluc
Fractura d'astràgal amb desplaçament (cruent) Osteotomia correctora de tíbia i peroné
Fractura d'astràgal amb desplaçament (incruent) Osteotomies en mà i peu
Fractura d'astràgal sense desplaçament Osteotomies húmer i avantbraç
Fractura d'olècran o apòfisi coronoide (incruent) Panadíssos
Fractura d'olècran o apòfisi coronoides (cruent) Paràlisis obstètriques
Fractura ossos del carp o tars (incruent) Patelectomia parcial o total
Fractura ossos del carp o tras (cruent) Periartritis glenohumeral (diverses tècniques quirúrgiques)
Fractura de calcani amb tractament (cruent) Petit enguixat (la resta)
Fractura de calcani amb tractament cruent, osteosíntesi Peu equí, taló, sancallós, cavo, pla, adducte (guixos correctes)
Fractura de calcani. Tractament ortopèdic o funcional Plàsties lligamentoses (cadascuna)
Fractura de clavícula (cruenta) Pronació dolorosa (reducció)
Fractura de clavícula amb desplaçament (incruent) Pseudoartrosi (cruent o ingert)
Fractura de clavícula sense desplaçament (embenat) Pseudoartrosi clavícula, carp, tras, metacarp, metatars (cruent)
Fractura de còndil femoral aïllada (cruent) Pseudoartrosi coll fèmur
Fractura de còndil femoral aïllada (incruent) Quist ossi (legrat i ingert)
Fractura de dits del peu sense desplaçament cadascun Quist popliti (cruent)
Fractura de metacarpià sense desplaçament (incruent) Realiniació d'aparell extensor en genoll (Maquet i altres tècniques)
Fractura de metacarpià amb desplaçament (incruent) Reconstrucció de lligaments laterals de genoll
Fractura de metacarpià, cadascun (cruent) Reconstrucció lligaments creuats de genoll
Fractura de metatarsians (cruent) Reconstrucció lligaments creuats genoll (tractament per artroscòpia)
Fractura de metatarsians sense desplaçament (incruent) Reconstrucció polse en les seves diferents tècniques
Fractura de ròtula (cruent) Rescat amb reimplantament immediat de pròtesi
Fractura de ròtula sense desplaçament Rescat pròtesi
Fractura de sacre sense desplaçament Resecció òssia simple per tumors i infeccions en mans o peus
Fractura de sesamoides d'un dit de peu (cruent) Ruptura tendó supraespinós o maniguet de rotadors (cruent)
Fractura de tuberositat o epífisi superior d'húmer (cruent) Ruptures musculars (cruent)
Fractura de tuberositat o epífisi superior de l'húmer (incruent) Seqüestrectomies
Fractura de tuberositats de tíbia (cruent amb ingert) Síndromes compresives nervis perifèrics. Tractament quirúrgic
Fractura diàfisi cubital o radial amb despalçament (cruent) Sinostosi radicubital (cruent)
Fractura diàfisi cubital o radial amb desplaçament (incruent) Sinovectomia canell, turmell i dits (cadascuna)
Fractura diàfisi cubital o radial sense desplaçament Sinovectomies (espatlla, maluc, genoll)
Fractura diàfisi d'húmer amb despalçament (cruent) Sinovectomies d'espatlla o colze
Fractura diàfisi d'húmer amb despalçament (incruent) Sutura completa de tendons, amb o sense ingert. Tenoplàsties
Fractura diàfisi de fèmur amb desplaçament (cruent) Sutura de ferides de major quantia, esquinços musculars
Fractura diàfisi de fèmur amb o sense desplaçament (incruent) Sutura de ferides de menor quantia
Fractura diàfisi d'húmer sense desplaçament (incruent) Sutura de tendons flexors de la mà
Fractura diàfisi tíbia o peroné (cruent) Tendinitis. Immobilització
Fractura diàfisi tíbia o peroné amb o sense desplaçament (incruent) Tendó d'Aquil·les, quàdriceps o rotulià. Ruptura, allargament
Fractura epicòndil o epitròclia (incruent) Tenòlisi i tensonivitis (cruent)
Fractura epicòndil o epitròclia (cruent) Tenorràfies (excepte flexors.) Tenodesi
Fractura escafoides o semilunar (incruent) Tenosinovitis estenosant (cruent)
Fractura escàpula (cruenta) Tenotomies
Fractura escàpula (incruenta) Tractament quirúrgic de cremades mitjanes (fins a 5%), amb ingert complementari
Fractura esmicolada d'ossos llargs (increunt) Transposicions de tendons
Fractura esmicolada d'ossos llargs avantbraç (cruent) Trasplants musculars
Fractura esmicolada extrem inferior tíbia amb/sense luxació peu (cruent) Transposicions nervioses
Fractura esmicolada fèmur, consolidació viciosa o pseudoartrosi (cruent) Treure guixos
Fractura esmicolada tíbia-peroné pseudoartosi (cruent) Triple artròdesi de peu
Fractura espina de la tíbia (cruent) Tumor de parts toves profundes. Extirpació
Fractura espina de la tíbia (incruent) Tumors i metàstasis vertebrals tractament ortopèdic
Fractura ext. Inefrior, radi desplaçades (Colles, Smith). Tracta,emt quirúrgic Ungla incarnada. Tractament quirúrgic
Fractura extremitat inferior de radi desplaçades (Colles, incruent)
Fractura extremitat inferior del radi sense desplaçament
Fractura falange sense desviació, cadascuna
Fractura luxació base primer metacarpià (Bennet)
Fractura luxació d'astràgal (incruent

Activitat Assistencial

Aquestes dades corresponen a l'any 2021

Hospitalització
% ingressos urgents  61,51%
Altes hospitalització  1.904
Altes CMA  188
Estada mitjana a l"alta  5,79
Consulta Externa
Primeres visites  9.351
Visites successives  16.450
Total Visites  25.801
 
Interconsulta d"hospitalització  253
Interconsulta a urgències  1
Quiròfans
Programades amb ingrés  1.249
Urgents  588
CMA  174
ambulatòries  46
Intervencions totals  2.057
Altra Activitat
ALTRES VISITES  
Atenció a Urgències  1
Avaluació Comité  3
Coordinació telefònica  2
Primera visita d"infermeria  5
Segona opinió  26
Visita per cura d"infermeria  1.516
Visita successiva d"infermeria  2.445
 
TELEMEDICINA  
Consulta telefònica de/a pacient  1
Primera visita telefònica  1
Visita a distància amb pacient  2
Primera visita a distància sense pacient  2
Visita successiva telemàtica  7
Visita successiva videoconsulta  9
Visita successiva a distància sense pacient  11
Consulta a distància sense pacient  172
Visita successiva telefònica  204
 
ACTIVITAT INFERMERIA  
Control de paràmetres i monitorització  1
Cura de ferides i altres lesions  229
Cures de mobilització  1
Educació Sanitària  5
Embenat amb fèrula  5
Embenat compressiu  1
Medicació  119
Obtenció de mostres  3

Activitat Docent

Activitat docent del Servei: PDF

Cronograma Rotacions: PDF

Pujar

©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal