gencat
RSS
Àmbit Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Portada • Ciutadania • Oferta Assistencial • Serveis i Unitats

Unitat de Mama

Tornar al llistat de Serveis
Equip

Cap de Secció

Dr. Jordi Melé Olivé (Cirurgià-Senòleg)

Facultatius especialistes

Dr. Carles Canosa Morales (Senologia Cirurgia)

Dra. Marta Lourdes Gonzalez Duaigües (Cirurgiana-Senòloga)

Dra. Olga Palà Tristany (Ginecòloga-Senòloga)

Dra, Laura Arbonés Cid (Ginecòloga-Senòloga)

Dr. Ferran Solà Barri (Cirurgia Plàstica)

Psicooncòloga

Sra. Pilar Ribes Llovet

Gestora de Casos

Ester Morera Morillo

Infermeria especialista en patologia mamaria

Sra. Pilar Carrasco Ruperez

Sra. Monica Trillo Garcia

Infermera especialista en micropigmentació

Sra. Aida Leal Miquel

Auxiliar d'infermeria

Sra. Carme Polina Nicolas

Secretaria Unitat de Mama

Sra. Àngels Tula Rufiandis

Cartera de Serveis

Consultes externes Procediments
Consulta en Senologia i Patologia Mamària Core-biòpsies (BAG ecoguiades)
Consulta en Cirurgia Plàstica i Reconstructora de la Mama Citologies mama
Consulta d'Infermeria Revisió ginecològica en hormonoteràpia
Consulta d'Oncologia Mèdica Punch (biòpsies cutànies)
Consulta de Psicologia Educació sanitària per a pacients i familiars amb càncer de mama
Suport Psicològic
Cures postoperatòries
Cirurgia Major Ambulatòria
Tractament i control evolutiu dels limfedemes
Micropigmentació de mugró i areola

Activitat quirúrgica Unitat de Cirurgia Sense Ingrés
Tumorectomies Cirurgia del càncer de mama sense ingrés
Disseccions axil·lars Biòpsies quirúrgiques de lesions palpables i no palpables de la mama
Biòpsia selectiva del gangli sentinella Tractament quirúrgic de les lesions benignes de la mama
Oncoplàsties Ampliacions de marges de resecció
Mastectomies
Mastectomies Skin-Sparing
Reconstruccions immediates de la mama
   Empelt dorsal ample
   TRAM pediculat
Reconstruccions diferides de la mama
Reconstruccions postmastectomia i mamoplàstia de la mama contralateral (pròtesi, reduccions)
Reconstruccions postmatectomia amb expansió tisular
Reconstrucció complex mugró-areola

Activitat Assistencial

Aquestes dades corresponen a l'any 2021

Hospitalització
% ingressos urgents  0,7%
Altes hospitalització 147
Altes CMA 214
Estada mitjana 1,43
Consulta Externa
Primeres visites 1.779
Visites successives 11.446
Total Visites 13.225
Interconsulta d'hospitalització 1
Hospital de Dia
Sessions   14
Quiròfans
Programades amb ingrés   178
Urgents 3
CMA 240
ambulatòries 6
Intervencions totals 427
Altra Activitat
RADIOLOG.
BAG de mama guiada per ecografia 46
BAG lesió palpable de mama 1
Ecografia aixella estadificació 68
Ecografia de mama 715
Marcadores metálicos 1
Marcadors post BAG 22
PAAF de mama guiada per ecografia 23
ALTRES VISITES
Avaluació Comité 1.290
Primera visita d'infermeria 330
Segona opinió 2
Visita interna de valoració 1.163
Visita per cura d'infermeria 4
Visita successiva d'infermeria 2.241
TELEMEDICINA
Consulta a distància sense pacient 3
Consulta telefònica de/a pacient 217
Visita successiva telefònica 5
ACTIVITAT INFERMERIA
Cura de ferides i altres lesions 22
Cures de comunicació i interacció 12
Cures de mobilització 14
Cures d'eliminació, sondes i drenatges 10
Cures d'higiene i Prevenció Infecció 11
Educació Sanitària 7
PROCED IQ
Drenatge abscés mamari 6
Sutura de laceració de mamella 1

Activitat Docent

Activitat docent del Servei: PDF

Activitat de Recerca

Activitat de recerca del Servei: PDF

Pujar

©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal