gencat
RSS
Àmbit Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Portada • Ciutadania • Oferta Assistencial • Serveis i Unitats

Endocrinologia i Nutrició

Tornar al llistat de ServeisAnar a enllaç Accedeix a la web del Servei

Video del servei

Equip

Cap de servei

Dr. Albert Lecube Torelló

Cap de secció

Dra. Marta Hernández García

Adjunta

Dra. Carolina López Cano

Facultatius especialistes

Dra. Marta Bueno Díez

Dr. Ferran Rius Riu

Dra. Lola Santos Rey

Dr. Xavier Suárez Balaguer

Dra. Ana Gloria Soler Beunza

Dr. José León Mengibar

Dra. Nieves Raquel Ruano Esteban

Dra. Gabriela Monroy Rodriguez

Dra. Marta Zorzano Martinez

Supervisor/a

Dra. Cristina Paniagua González

Infermeria i Educació en Diabetis

Sra. M. Núria Balsells Bailón

Sra. Magda Mateu Amorós

Sra. Anna Pomes Aixut

Suport Infermeria

Sra. M. Pilar Aleix Fernández

Dietistes-nutricionistes

Sra. Cristina Domínguez Gadea

Sra. Cristina Moreno Castilla

Sra. Núria Pinyol Prats

Sra. Carla Abella Iglesias

Metges residents

Dra. Isabel Cegarra Baños

Dra. Laia Capdevila Torrents

Dra. Marta Carrasco Marin Blazquez

Dra. Alba Dalmau Vila

Auxiliar

Sra. Balbina Puertas Espinoza

Personal d’investigació

Professionals de recerca vinculats al grup

Sra. Raquel Martí Cabús

Sr. Enric Sánchez Peña

Podóloga

Sra. Maite Charles Costa

Cartera de Serveis

Consultes externes facultatius
Extrahospitalàries Hospitalàries
Activitat assistencial d'endocrinologia general que es desenvolupa als: Consulta d'Endocrinologia general
   CAP de Tàrrega    Endocrinopaties i gestació
   CAP de Balaguer    Obesitat mòrbida
   CAP de Prat de la Riba    Nefropatia diabètica
   CAP de Mollerussa (Consultoria)    Unitat de lípids
   Clínica diabetis pre-gestacional
Consultes monogràfiques
   Nutrició: Oncologia radioteràpica, comité tumors ORL, Nutrició pediàtrica
   UDETMA: pacients alt risc cardiovascular
   Cribratge complicacions tardanes de la diabetis

Consultes externes d'infermeria
Extrahospitalàries Hospitalàries
   CAP de Tàrrega Consulta general
   CAP de Balaguer Educació diabetològica i nutricional general en DM, sobrepès i obesitat
   CAP de Prat de la Riba Consultes monogràfiques
   Educació diabetològica i nutricional general    Seguiment dietètic en pre i post-cirurgia bariàtrica
   Ensinistrament de pacients amb sensors de glucèmia i bombes d'infusió contínua de insulina
   Insulinització ambulatòria
   Educació nutricional als pacients hiperlipèmics

Altres
Hospital de Dia
En aquest dispositiu assistencial alternatiu a l'hospitalització convencional es desenvolupa una part important de l'atenció a processos de l'especialitat i pacients que requereixen canvis de tractament i/o atenció continuada. El procés principal en aquest dispositiu és l'atenció a les persones amb diabetis mellitus i pacients amb suport nutricional artificial
En aquest àmbit, es troba la clínica monogràfica de peu diabètic
Proves complementàries i diagnòstiques, procediments
Monitoratge continu de la glucèmia
Monitoratge continu de la TA
Proves hormonals dinàmiques
PAAF Tiroïdal
Ecografia tiroïdal
PEG/PRG i recanvis
Exploració vascular: índex-turmell braç, dit-braç
Tractaments especials
Programa de tractament intensificat amb bombes d'infusió contínua de insulina
Peu diabètic: desbridament úlceres, descàrregues, guixos de contacte, ortesiologia digital

Activitat Assistencial

Aquestes dades corresponen a l'any 2021


Hospitalització
% ingressos urgents  75,0%
Altes hospitalització  27
Estada mitjana  5,34
Consulta Externa
Primeres visites  2.390
Visites successives  8.532
Total Visites  10.922
 
Interconsulta d'hospitalització  1769
Interconsulta a urgències  1
Interconsulta hospitalització a domicili  28
Hospital de Dia
Sessions  5.256
Altres Activitats
PROVES  
Inici monitorització contínua glucosa (MCG- flash)  217
Inici MCG-temps real integrat a la bomba d'insulina  18
 
RADIOLOG.  
Alcoholització de tumors d'altres localitzacions per ultrasons  2
Ecografia coll  110
PAAF de tiroides guiada per ultrasons  399
 
ALTRES VISITES  
Accés ETC sense episodi  2
Avaluació Comité  560
Coordinació telefònica  12
Primera visita d'infermeria  458
Primera visita telemàtica  11
Segona opinió  2
Telemedicina  1
Visita per cura d'infermeria  8
Visita successiva d’infermeria telefònica  4
Visita successiva d'infermeria  2110
Visita successiva telefònica  4647
Visita successiva telemàtica  39
Visita successiva videoconsulta  100
 
TELEMEDICINA  
Consulta a distància sense pacient  2977
Consulta telefònica de/a pacient  2870
Primera visita a distància sense pacient  10
Primera visita telefònica  373
Primera visita videoconsulta  7
Valoració de proves d'altres centres  4
Visita a distància amb pacient  13
Visita successiva a distància sense pacient  295
 
ACTIVITAT INFERMERIA  
Control de paràmetres i monitorització  152
Cura de ferides i altres lesions  21
Cures d'alimentació i Nutrició  38
Cures de benestar  1
Cures d'eliminació, sondes i drenatges  1
Educació sanitària alimentació enteral  1
Medicació  2
Procediments Diagnòstics i Terapèutics  17
 
TRACTAMENTS  
Ajust de dispositiu ortòtic  66
Aplicació de guix / fèrula  8
Extracció de sonda de gastrostomia  1
Inserció Bomba Insulina  5
Retirada bomba  1
Substitució de sonda de gastrostomia  5
 
PROCED IQ  
Desbridament d'ungla, llit unguial o plec unguial. Extracció de: necrosi, esfàcel  18
Desbridament excisional de ferida, infecció o cremada. Extracció: necrosi, escara, teixit desvitalitzat  512

Activitat Docent

Activitat docent del Servei: PDF

Cronograma Rotacions: PDF

Protocol de supervisió del Resident: PDF

Activitat de Recerca

Activitat de recerca del Servei: PDF

Pujar

©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal