gencat
RSS
Àmbit Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Portada • Ciutadania • Oferta Assistencial • Infermeria

INFERMERIA

La Direcció i els professionals d'infermeria de l'HUAV tenim com a objectiu la prestació de cures de qualitat, de manera integral, contínua i individualitzada per tal de satisfer les necessitats de salut dels nostres pacients. Els canvis socials i econòmics, juntament amb l'avanç científic, generen una major complexitat en les cures. Per fer front a aquests reptes, la Direcció d'Infermeria gestiona els recursos i facilita les eines necessàries als seus experts per tal d'aconseguir millora en la salut i en el benestar de les persones.

Els nostres professionals fan ús d'eines com la formació continuada i la recerca per generar nous coneixements, desenvolupar-se professionalment i assolir els seus objectius. A més a més, el coneixement capacita el personal d'infermeria a liderar el procés d'atenció als pacients dins de l'equip multidisciplinari.

L'àrea d'influència de la Direcció d'Infermeria abasta diferents col·lectius professionals: infermeres, fisioterapeutes, nutricionistes, optometristes, llevadores, tècnics especialistes de grau superior i de grau mitjà sanitari. Tots ells treballen per tenir cura del pacient, i per assessorar i aclarir les inquietuds sorgides tant a l'usuari com als seus familiars.

Et convido a navegar per la nostra web i espero que puguem compartir aportacions referents a la millora de la qualitat de cures.

Directora d'Infermeria de l'HUAV

Tornar

EQUIP DE SUPORT A DOMICILI (ESAD)

L'Equip de Suport a Domicili (ESAD) forma part de la Unitat de Continuïtat Assistencial (UCA), dins el projecte APCICA d'Atenció al Pacient Crònic. Els professionals d'infermeria que formen part de l'ESAD, són els encarregats de donar suport especialitzat i atenció intensificada que es prevegi limitada en el temps a domicili, tant al Pacient Crònic Complex o MACA que es dóna d'alta de l'hospital o que es desestabilitza/aguditza a domicili, i al pacient quirúrgic subagut donat d'alta hospitalària.

©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal