gencat
RSS
Àmbit Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Portada • Ciutadania • Oferta Assistencial • Infermeria

INFERMERIA

La Direcció i els professionals d'infermeria de l'HUAV tenim com a objectiu la prestació de cures de qualitat, de manera integral, contínua i individualitzada per tal de satisfer les necessitats de salut dels nostres pacients. Els canvis socials i econòmics, juntament amb l'avanç científic, generen una major complexitat en les cures. Per fer front a aquests reptes, la Direcció d'Infermeria gestiona els recursos i facilita les eines necessàries als seus experts per tal d'aconseguir millora en la salut i en el benestar de les persones.

Els nostres professionals fan ús d'eines com la formació continuada i la recerca per generar nous coneixements, desenvolupar-se professionalment i assolir els seus objectius. A més a més, el coneixement capacita el personal d'infermeria a liderar el procés d'atenció als pacients dins de l'equip multidisciplinari.

L'àrea d'influència de la Direcció d'Infermeria abasta diferents col·lectius professionals: infermeres, fisioterapeutes, nutricionistes, optometristes, llevadores, tècnics especialistes de grau superior i de grau mitjà sanitari. Tots ells treballen per tenir cura del pacient, i per assessorar i aclarir les inquietuds sorgides tant a l'usuari com als seus familiars.

Et convido a navegar per la nostra web i espero que puguem compartir aportacions referents a la millora de la qualitat de cures.

Directora d'Infermeria de l'HUAV

Tornar

GESTORA DE CASOS DEL DIAGNÒSTIC RÀPID DE CÀNCER

La funció d'aquesta infermera és ajudar al pacient i família en el circuit del Diagnòstic ràpid de Càncer (Càncer de Pròstata, Bufeta, Pulmó i Colorectal), minimitzant els elements de fragmentació, discontinuïtat i/o duplicitat en l'assistència.

Funcions:

  • Gestionar les visites i proves diagnostiques fins al diagnòstic
  • Valorar, identificar i solucionar problemes que puguin incidir en el procés assistencial
  • Proporcionar suport emocional al pacient i família
  • Gestionar la continuïtat del procés assistencial
  • Fomentar vies de comunicació entre els diferents membres de l'equip multi disciplinar

©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal