gencat
RSS
Àmbit Atenció Primària de Lleida
Portada • Ciutadania • Consentiment informat

Consentiment informat

L’obligada participació del pacient en la presa de decisions sobre qualsevol procés relacionat amb la salut que l’afecti, fa necessari que la persona interessada rebi informació adequada, gradual, precisa i entenible per part dels professionals sanitaris que hi intervenen.

De forma habitual aquest procés d’informació progressiva queda recollit a la història clínica. En certes ocasions, però, la decisió del pacient ha de quedar reflectida en un document específic: el consentiment informat.

El document recull l’explicació sobre els possibles riscos associats a la intervenció o procediment per a la qual se sol•licita autorització, els riscos personalitzats i els possibles efectes secundaris. El pacient, després d’haver fet una lectura acurada del document, ha de tenir l’oportunitat de demanar aclariments. Finalment pren la lliure decisió d’acceptar o no la intervenció i l’expressa mitjançant la seva signatura.

Tots els pacients han de ser conscients del dret, però també deure, de participar en la mencionada presa de decisions i col•laborar-hi activament, fins i tot, en cas d’oblit, demanant als professionals la formalització del consentiment.

©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal