gencat
RSS
Àmbit Atenció Primària de Lleida
Portada • Docència • Formació especialitzada

Unitat Docent Multiprofesional d'Atenció Familiar i Comunitària

Residents a Lleida

Carta dels caps d'estudis

Les comissions de docència de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova i de Atenció Familiar i Comunitària, i en el seu nom els caps d'estudis, Dra. Silvia Bielsa i Dr. Josep Montserrat us volem donar la benvinguda. A les terres de Lleida els centres de l'Institut Català de la Salut formem professionals sanitaris postgraduats i especialitzats des de 1984 (MIR, FIR, PIR i especialitats d'infermeria com les llevadores, infermeria familiar i comunitària, i de salut mental).

Els tutors i tutores, element fonamental del procés d'aprenentatge, aporten expertesa, qualitat tècnica-científica i tracte personal i humà, cosa que es reflecteix en les avaluacions que any rere any fan les diferents promocions. L'estreta relació amb la Facultat de Medicina i l'existència d'estructures pròpies de recerca, com és el cas de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida i la Unitat de Suport a la Recerca d'Atenció Primària (integrada a l'IDIAP), facilita als nostres residents la possibilitat de realitzar la tesi doctoral.

L'àrea d'influència sanitària de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova és de més de 400.000 habitants, el que garanteix una activitat assistencial necessària per a poder formar correctament en 27 especialitats: Anàlisis clíniques, Anatomia patològica, Anestèsia i reanimació, Aparell digestiu, Cardiologia, Cirurgia general i de l'aparell digestiu, Cirurgia ortopèdica i traumatologia, Dermatologia mèdico-quirúrgica i venereologia, Endocrinologia i nutrició, Farmàcia hospitalària, Infermeria obstètric ginecològica, Obstetrícia i ginecologia, Hematologia i hemoteràpia, Medicina intensiva, Medicina interna, Nefrologia, Neurologia, Oftalmologia, Oncologia mèdica, Oncologia radioteràpica, Otorinolaringologia, Pediatria i àrees especifiques, Pneumologia, Psicologia clínica, Psiquiatria, Radiodiagnòstic, Traumatologia i Urologia. A banda, el territori us ofereix la possibilitat de desenvolupar l'especialitat de Medicina Familiar i Comunitària així com la d'Infermeria Familiar i Comunitària.

Us esperem!


Centres acreditats

La Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària de Lleida està acreditada per a la formació especialitzada de metges i infermeres en Atenció Familiar i Comunitària.

Està formada per vuit centres de salut acreditats per a la docència:

 • Centres
  • Balafia (Lleida ciutat)
  • Balaguer (Lleida)
  • Bordeta (Lleida ciutat)
  • Eixample (Lleida ciutat)
  • Les Borges Blanques (Lleida)
  • Mollerussa (Lleida)
  • Onze de Setembre (Lleida ciutat)
  • Primer de Maig (Lleida ciutat)

La formació també es realitza en:

 • Hospitals
  • Hospital Universitari Arnau de Vilanova, gestionat per l'Institut Català de la Salut
  • Hospital de Santa Maria, que forma part de l'empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris, GESESA
 • Tenim establerts convenis amb SEM (Servei d’emergències mediques) , ICAM (Institut Català d’Avaluació Mèdica), Agència de Salut Pública, Hospital Sant Joan de Déu (salut mental infanto-juvenil)
 • Centres d’Atenció Continuada a l’Atenció Primària: PAC Balaguer i Mollerussa i CUAP ciutat de Lleida
 • Hi ha acreditats 18 consultoris locals al pla de Lleida i al Pirineu per la rotació rural

L'acreditació permet formar fins a 16 metges i 10 infermeres residents per any.

Actualment 31 metges/esses i infermeres estan acreditats per part del Departament de Salut per tutoritzar residents d'atenció familiar i comunitària.

L'òrgan que supervisa, planifica la formació i el seguiment del procés formatiu, i a més participa en l’avaluació la formació dels residents és la Comissió de Docència, integrada pel cap d’estudis, secretari, presidenta de la subcomissió d’infermeria, tutors de les dues especialitats, representants dels residents, representant de la Direcció d’Atenció Primària i cap d’estudis de l’Hospital Arnau de Vilanova.

 • Disposem de tots els escenaris possibles i oferim múltiples sortides professionals
 • Oportunitats docents que afavoreixen l’aprenentatge de totes les competències
 • Entusiasme i implicació per part de tots els docents i col•laboradors
 • Ciutat: Qualitat de vida/lleure. Ciutat molt còmoda per viure i treballar

A prop de tot i tot a prop teu

Més informació...

Tota la informació que necessiteu al voltant de la Unitat Docent i les especialitats de Medicina i Infermeria Familiar i Comunitària la podeu trobar al nostre blog   Blog de la Unitat docent Multiprofessional.

Comissió de Docència.

©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal