gencat
RSS
Àmbit Atenció Primària de Lleida
Portada • Ciutadania • Qualitat

Qualitat

La Política de qualitat de l'Àmbit d'Atenció Primària Lleida té com a eix central la satisfacció del client, i es basa en la millora contínua dels processos i el servei de salut.

El compromís i la participació activa de les persones que conformem l'Organització ha de ser el motor per desenvolupar-la i donar, així, una atenció d'excel·lència a la població.

Com ho farem possible:

  • Escoltant i entenent a clients interns i externs
  • Desenvolupant la nostra missió i liderant el camí cap a la visió
  • Implantant un sistema de qualitat fonamentat en la gestió per processos
  • Avaluant i analitzant resultats
  • Informant, motivant i formant els nostres professionals
  • Protegint la seguretat del pacient i les persones
  • Disminuint la variabilitat en la pràctica clínica
  • Vetllant per una qualitat científico-tècnica adequada
  • Desenvolupant aliances amb els diferents nivells assistencials
  • Assegurant l'eficiència del sistema

©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal