gencat
RSS
Àmbit Atenció Primària de Lleida
Portada • Ciutadania • Contacteu

Contacteu amb Atenció Primària

Utilitzeu el següent formulari per enviar la vostra consulta. No deixeu d’indicar les vostres dades de contacte com el nom, adreça de correu electrònic i telèfon.

Per completar la consulta haureu d’emplenar el motiu i la descripció d’aquesta.

Opcionalment, podeu indicar si contacteu per part d'alguna empresa. En cas contrari deixeu el camp sense emplenar.

Si voleu contactar amb l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova aneu a Contactar amb Hospital Universitari Arnau de Vilanova

Contacta per correu
amb Atenció Primària


Si

Informació bàsica de la protecció de dades
Identificació del tractament: "Trameses d'informació i inscripcions de l’Institut Català de la Salut"
Responsable del tractament: Direcció Gerència. Institut Català de la Salut. Gran Via de les Corts Catalanes, 587, 08007 Barcelona. 
Finalitat: gestionar la relació institucional de l’Institut Català de la Salut derivada de la tramesa d’informació i publicacions, convocatòries d’actes i altres activitats, col·laboracions i ponències, subscripcions, i altres tipus de comunicacions derivades d’actuacions pròpies de l’ICS. 
Legitimació: consentiment de la persona interessada. La persona interessada pot retirar el consentiment en qualsevol moment. 
Destinataris: es preveuen comunicacions de dades als departaments de la Generalitat i entitats vinculades que en depenen, d'acord amb les seves competències, per a la gestió dels diferents serveis públics i a institucions i organismes de caràcter oficial i a administracions públiques. Les dades també es comunicaran als encarregats de tractament que actuïn per compte del responsable del tractament. 
Drets de les persones interessades: podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament, dret a l’oblit, dret a la portabilitat de les dades i sol·licitud de limitació, presentant un escrit adreçat a la Direcció Gerència (Institut Català de la Salut. Gran Via de les Corts Catalanes, 587, 08007 Barcelona) o mitjançant la petició genèrica disponible a la pàgina web de l’Institut Català de la Salut. Heu d’indicar clarament a la vostra sol·licitud quin o quins drets exerciu. 
Informació addicional: si voleu ampliar aquesta informació podeu consultar la informació addicional del tractament. Informació addicional: si voleu ampliar aquesta informació podeu consultar la informació addicional del tractament.

©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal