gencat
RSS
Àmbit Atenció Primària de Lleida
Portada • Formació i Docència • Formació continuada

Formació Continuada

La Direcció d'Atenció Primària de Lleida,en el marc de la seva política de recursos humans, considera que la formació és una eina estratègica per a la consecució dels seus objectius. Per potenciar el desenvolupament professional i personal dels membres del equip i per arribar a ser una institució innovadora i fonamentada en l'aprenentatge, s'ha dissenyat un pla de formació basat en la realització de les diferents activitats formatives:


  • Sessions Clíniques: Poden ser de tipus casos clínics o revisions bibliogràfiques, desenvolupades pel personal assistencial i segons la programació a càrrec del responsable de formació de cada equip.
  • Teleformació: Es tracta del desenvolupament de diversos temes en línia en temps real, dirigides a personal dels diferents centres Estan a càrrec de professionals de primària i hospitalària. També disposem d’accés a diferents plataformes gestioanes per diferents professionals del nostre àmbit territorial: neumoblog, psicoblog i endoblog.
  • Formació de formadors: A càrrec dels professionals que reben formació per la capacitació corresponent com a formadors en diferents temes i la fan extensiva a la resta de l'equip dels diferents centres , com seria el cas de la RCP, Codis IAM/ ICTUS, Rutes assistencials, docència i recerca, habilitats tècniques i comunicatives, etc..
  • Cursos: En les diferents modalitats: presencial, semi-presencial i on-line sota l'organització de l'ICS, finançades per la AFEDAP, en el marc de la EAPC i les Societats Científiques o entitats hospitalàries. Estem desenvolpuant un contingut d’accions formatives des del nostre campus vitual dirigides a tots els colectius professionals.
  • Estades formatives: Proposats des de les direccions dels centres els professionals disposen de possibilitats d'aprenentatge amb altres experts, en diferents serveis i en situacions reals. Actulament: Al•lergies, Trastorns cognitius, Neumologia, Cardiologia, Ecografias, Urgències en pacient gran.
  • Jornades científiques : Anualment és realitzen de forma coordinada amb l'Hospital Arnau de Vilanova, Universitat de Lleida i altres empreses i/o institucions.

Anualment és fa un procés de detecció de necessitats en cada centre i un centralitzat per tot l'àmbit, a aquesta oferta es sumen les activitats estratègiques de la nostra organització i les prioritzades pel Departament de Salut a fi d'ofertar una proposta global anual.
Des de la intranet de l'ICS podeu accedir a la nostra oferta i realitzar lesinscripcions.

Departament formació intranet

©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal