gencat
RSS
Àmbit Atenció Primària de Lleida
Portada • Ciutadania • Oferta Assistencial • Serveis i Unitats

Unitat Infeccions Nosocomials

Tornar al llistat de Serveis

Equip

Director Clínic

Dr. Juan Manuel Pericas Pulido

Cap de Secció

Dr. Alfredo Jover Sáenz

Facultatius especialistes

Dr. Fernando Barcenilla Gaite

Cartera de Serveis

Prevenció Control Tractaments Col·laboració
Suport i col·laboració en el desenvolupament de protocols per a la prevenció i tractament de la IN Quantificació taxes d’infecció en cirurgia electiva de colon Assessoria de maneig de la infecció nosocomial i instauració d’inici o canvi de tractaments relacionats amb la infecció nosocomial Assessoria sobre problemes d’infecció Nosocomial en diferents nivells assistencials de tota la província: Hospitals d’aguts, sociosanitaris, atenció domiciliària...
Implementació dels protocols de prevenció Quantificació taxes d’infecció en cirurgia electiva de recta Assessoria i maneig de microorganismes específics
Control sobre el grau de compliment dels protocols Quantificació taxes d’infecció en colecistectomia electiva
Identificació dels microorganismes multiresistents i aplicació dels protocols d’aïllaments Quantificació taxes d’infecció en cesàries
Participació en les diferents comissions d’obres per minimitzar els riscos ambientals i la repercussió als pacients ingressats Quantificació taxes d’infecció en intervencions de mama
Detecció i control de brots epidèmics Quantificació taxes d’infecció nosocomial d’interès puntual
Optimització de la política antibiòtica Quantificació taxes d’infecció en cirurgia protètica de genoll i maluc
Aplicació dels protocols institucionals de control i prevenció de la IN Quantificació taxes de microorganismes multirresistents
Aïllament de microorganismes multiresistents Quantificació taxes consum de antibiòtics
Detecció i quantificació de bacterièmies associades a nutrició parenteral total
Detecció i quantificació de bacterièmies nosocomials
Detecció i quantificació de pneumònia associada a ventilació mecànica invasiva (UCI)
Detecció i quantificació de bacterièmia primària i associada a catèter venós central UCI)
Detecció i quantificació de bacterièmia secundaria (UCI)
Detecció i quantificació d’infecció urinària associada a sonda (UCI)
Detecció i quantificació diària dels principals microorganismes multiresistents
Controls ambientals periòdics en zones d’alt risc
Participació en la quantificació de prevalença i incidència d’Infecció Nosocomial dels principals estudis europeus, catalans i espanyols (ENVIN-UCI, EPINE, VINCAT)

Activitat Assistencial

Aquestes dades corresponen a l'any 2018

Consulta Externa
Primeres visites 31
Visites successives 18
Total Visites 49
Altra Activitat
Actuacions en bacterièmies per catèters, drenatges, sondes 443
Control multirresistents (MMR), aïllaments i mostres ambientals  1827
Interconsulta d"hospitalització 57
PROA Hospital-Revisió diària i assesoria d"antibiòtics pautats 3280
PROA Primària-Identificació MMR i assesoria d"antibiòtics 17
Vigilància epidemiològica infecció (VINCat) 932
Pujar

©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal