gencat
RSS
Àmbit Atenció Primària de Lleida
Portada • Ciutadania • Oferta Assistencial • Infermeria

INFERMERIA

La Direcció i els professionals d'infermeria de l'HUAV tenim com a objectiu la prestació de cures de qualitat, de manera integral, contínua i individualitzada per tal de satisfer les necessitats de salut dels nostres pacients. Els canvis socials i econòmics, juntament amb l'avanç científic, generen una major complexitat en les cures. Per fer front a aquests reptes, la Direcció d'Infermeria gestiona els recursos i facilita les eines necessàries als seus experts per tal d'aconseguir millora en la salut i en el benestar de les persones.

Els nostres professionals fan ús d'eines com la formació continuada i la recerca per generar nous coneixements, desenvolupar-se professionalment i assolir els seus objectius. A més a més, el coneixement capacita el personal d'infermeria a liderar el procés d'atenció als pacients dins de l'equip multidisciplinari.

L'àrea d'influència de la Direcció d'Infermeria abasta diferents col·lectius professionals: infermeres, fisioterapeutes, nutricionistes, optometristes, llevadores, tècnics especialistes de grau superior i de grau mitjà sanitari. Tots ells treballen per tenir cura del pacient, i per assessorar i aclarir les inquietuds sorgides tant a l'usuari com als seus familiars.

Et convido a navegar per la nostra web i espero que puguem compartir aportacions referents a la millora de la qualitat de cures.

Directora d'Infermeria de l'HUAV
 • Organigrama de la Direcció d'Infermeria

  Organigrama

  Organigrama Infermeria

  Equip Professional

    Càrrec   Persona

  Directora d'Infermeria

  Sra. Eloisa Setó Gort

  Adjunta Àrea Quirúrgica

  Supervisora d'Infermeria Àrea Quirúrgica Sra. Immaculada Bergua Rivera
  Sra. Celeste Parramon Fernández
  Supervisora d'Esterilització
  Supervisora Cirurgia Sr. Jordi Riera Riu
  Supervisora Traumatologia Sra. Júlia Duran Vidal

  Adjunta Àrea Mèdica i Àrea Crítics

  Supervisor Cirurgia Vascular i Urologia Sra. Dolors Sanmartin Terceiro
  Supervisor Nefrologia Sr. Josep Mª Gutiérrez Vilaplana
  Supervisora Hematologia i Oncologia Sra. Lourdes Sotés García
  Supervisora Medicina Interna Sra. Maria Jaria Lansac
  Supervisora Cardiologia i Neurologia Sra. Júlia Duran Vidal
  Supervisora Unitat Cures Intensives Sra. Marisa Sancho Alonso
  Referent Unitat Coronària i Hemodinàmica Sra. Anna Segura Minguella
  Supervisora Unitat Maternal Sra. Carolina Sorolla Villas
  Supervisora Neonatologia i Pediatria Sra. Violeta Tapia Palacio
  Supervisora Urgències Sra. Eloïsa Setó Gort

  Adjunta Consultes Externes i Serveis Centrals

  Supervisora Consultes Externes Sra. Cristina Paniagua González
  Supervisora Radiologia i Radioteràpia Sra. M. Àngels Piñol Alferez
  Supervisora de Digestiu i Gabinet Endoscòpies Sra. Maria Jaria Lansac
  Supervisora de Gestió de Casos, Unitat d'Hospitalització a Domicili i Hospital de Dia Polivalent Sra. Rosa Mª Oliver Garcia
  Supervisora Laboratori i Anatomia Patològica Sra. Mercè Ruestes Gallego
  Supervisora Farmàcia Sr. Dolors Sanmartin Terceiro

  Equip de suport a la Direcció d'Infermeria

  Supervisora Recursos Humans d’Infermeria Sra. Eva Ribes Cuellas
  Supervisora de Recursos Materials i Logística Sra. Concepció Fonayet Grau
  Supervisora Docència Sra. Teresa Pedrol Aige
  Supervisor Recerca Sr. Josep M. Gutiérrez Vilaplana
  Supervisora Formació Sr. Josep Mª Gutierrez Vilaplana
  Sra. Teresa Pedrol Aige
  Supervisora torn Tarda Sra. Ángela Pacheco Moreno
  Supervisores torn Nit Sra. Antonia Mateos Blanco
  Sra. Cristina Paniagua González
  Infermera coordinadora de Control d'Infeccions, Seguretat Clínica i Qualitat
  Infermera Gestora de Casos Sra. Rosa Mª Oliver García
  Referents d'infermeria de sistemes d'informació Sra. Pilar Ricart Ribó
  Sra. Mª Carme Nieto Ruiz
 • Model Infermer

  El model professional d'infermeria consta de criteris i objectius que formen part del dia a dia de la nostra tasca assistencial:
  Criteris i Objectius
  Proporcionar cures segures i de qualitat fent ús d’indicadors i de plans de cures estandarditzats per enregistrar el procés d’atenció d’infermeria.
  Garantir al pacient una atenció holística, tenir en compte quines són les necessitats de la persona des del punt de vista físic, emocional, mental i espiritual
  Ajudar al pacient a complir el tractament i donar el suport necessari a l’usuari i a la seva família davant d’aquesta situació.
  Lideratge dins de l’equip multidisciplinari amb una millora costant dels resultats de la cura.
  Assegurar la continuïtat assistencial al pacient en el seu entorn per tal d’evitar els trasllats innecessaris a serveis d’urgències i llargs internaments hospitalaris potenciant les alternatives a l’hospitalització convencional.
  Foment de l’aprenentatge continu tant el procés d’aprenentatge propi com el de nous membres de l’equip i dels alumnes d’infermeria.
  Aplicació del pensament crític i de l’evidència científica per tal de millorar l’estat de salut del pacient.
  Impulsar l’ús de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TICs), fomentar recursos i eines digitals pel treball en col•laboració.
 • QUALITAT I SEGURETAT DEL PACIENT

  QUALITAT I CURES

  L'equip d’infermeria de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova (HUAV) ofereix una atenció integral centrada en el pacient i la seva família, i orientada a proporcionar cures d’infermeria de qualitat durant tot el procés assistencial, utilitzant estàndards.

  Per enregistrar el Procés d'Atenció d’Infermeria a les unitats d'hospitalització s’utilitza el programa informàtic Gacela Care, implantat en tots els hospitals de l’ICS. Actualment es disposa de 430 plans de cures estandarditzats.

  L'HUAV disposa de protocols, consensuats i aprovats per la Comissió de Qualitat, per a les diferents àrees de treball d’infermeria. Aquests documents estan a disposició de tots els professionals a la intranet de l'hospital.

  SEGURETAT DEL PACIENT

  La Seguretat del pacient, tal com es defineix al web oficial de la Generalitat de Catalunya, és la reducció del risc de dany innecessari associat a l’atenció sanitària, fins a un mínim acceptable. És, per tant, un dels punts més crítics que l’assistència sanitària ha d’afrontar avui en dia.

  Els professionals d'infermeria tenen un paper cabdal en la consecució de la seguretat dels pacients a l'àmbit assistencial. La Seguretat clínica forma part de les seves activitats diàries i és essencial per a la millora de la qualitat.

  A l'HUAV es monitoren anualment diferents indicadors de qualitat, relacionats directament amb el treball d'Infermeria.

  Indicadors:
  • Identificació correcta del pacient
  • Valoració i grau de dolor en el pacient postquirúrgic
  • Valoració del risc de caiguda
  • Valoració del risc d’úlceres per pressió
  • Revisió dels carros d’aturada
  • Nivell de compliment de la higiene de mans i de la formació en aquest programa
  • Taxa de vessaments de productes antineoplàstics
  • Taxa d’extravasacions de productes antineoplàstics
  • Taxa de contenció mecànica en els pacients agitats
  • Manteniment correcte de catèters venosos
  • Errors de medicació relacionats amb Infermeria
  • Reclamacions relacionades amb Infermeria, rebudes a la Unitat d’Atenció a l’Usuari
 • RECERCA

  La recerca infermera és un àrea emergent en el conjunt de la investigació biomèdica. Està preferentment orientada a l’estudi de les cures, en un context multidisciplinari.

  L'objectiu de l’àrea de recerca infermera és impulsar el desenvolupament de la professió infermera, potenciant la funció de recerca i la difusió i aplicació dels resultats obtinguts a la pràctica assistencial, d’acord amb l'evidència disponible.

  Línies estratègiques
  • Impulsar la funció de recerca dels professionals d’infermeria de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida
  • Identificar necessitats de formació en recerca infermera
  • Traslladar els resultats de la recerca a la pràctica assistencial
  • Col•laborar amb xarxes oficials de recerca infermera


  1.Grup de recerca infermera

  Des de la Direcció d’infermeria s’ha creat un grup de recerca infermera amb la finalitat de donar suport a tots els professionals infermers en la dinamització i foment de la producció científica.

  Funcions del grup
  • Assessorar als professionals en la identificació de línies de recerca adients
  • Gestionar l’orientació sobre la metodologia adequada per desenvolupar un projecte de recerca
  • Assessorar en la utilització de bases de dades bibliogràfiques
  • Orientar en la redacció del projecte de recerca segons les diferents vies de difusió
  • Fomentar l’aplicació i avaluació dels resultats a la pràctica assistencial

  2.Línies de recerca infermera

  • Cures infermeres al pacient amb patologia crònica
  • Seguretat del pacient i efectes adversos
  • Gestió de les cures infermeres


  3.Jornada de recerca infermera

  Amb l'objectiu de difondre i compartir la producció de recerca infermera presentada en diferents marcs científics i divulgatius, se celebra anualment la Jornada de Divulgació de Recerca d'Infermeria de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida
 • Formació i Docència

  L'Hospital Universitari Arnau de Vilanova col·labora amb la docència universitària i professional. La missió és donar als alumnes una formació pràctica de qualitat fent ús de les instal•lacions de l'hospital i aprofitant l'expertesa dels nostres professionals d'infermeria que els acompanyaran durant tot el període d'aprenentatge.

  Feu click aquí per anar a formació

©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal